FOTO  Oduzete cigarete, kolagen i konzole za igrice

krijumčarenje kolagen
UNO BiH

Ovlašteni službenici Uprave za neizravno oporezivanje (UNO) su na dvije lokacije koje pokriva regionalni centar Tuzla oduzeli veću količinu cigareta i duhana koji nisu bili obilježeni na zakonski propisan način.

Trošarinskom markicom Kosova bilo je obilježeno ukupno 4.093 paklice cigareta, a radi se o krijumčarenoj trošarinskoj robi. Oduzeto je i 97,5 kg sitno rezanog duhana i 358 paklica ručno motanih cigareta. Predmetna roba oduzeta je od šest fizičkih osoba. 

Pronađeni dodaci za prehranu

U carinskoj ispostavi Tuzla bila je prijavljena za uvozno carinjenje pošiljka u kojoj su se nalazili elektronski uređaji. Nakon što su službenici UNO izvršili detaljan pregled teretnog motornog vozila, pronađena je i privremeno oduzeta skrivena i krijumčarena roba. Radilo se o 384 kutije dodatka za prehranu 'kolagen Crux'.

Kontrola u autobusu

Prilikom detaljnog pregleda jednog autobusa koji je ulazio u Bosnu i Hercegovinu ovlašteni službenici UNO su  pronašli i privremeno oduzeli skrivenu i neprijavljenu robu. Riječ je o konzolama za igrice i čipovima.

Ukupna vrijednost privremeno oduzete robe procijenjena je na iznos od 115.200 KM.

Protiv počinitelja opisanih nezakonitosti će biti poduzete zakonom propisane mjere i radnje.