Oduzeta licenca dvojici korumpiranih liječnika u HNŽ

...rečeno je na sjednici Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije.

Do tog zaključka se došlo nakon razmatranja rashodovne strane financijskog plana za 2013. godinu, gdje je zaključeno da Zavodu nedostaje oko 9 milijuna maraka za potrebe u 2013. godini. Upravno vijeće Zavoda zauzelo je jedinstven stav da na svim pozicijama rashodovne strane financijskog plana za 2013. godinu mora doći do racionalizacije potrošnje, od potrošnje na lijekove, bolovanja, liječenja izvan županije, te su u tome smislu poduzete opsežne pripreme mjera koje bi u idućoj godini trebale rezultirati smanjenjem potrošnje i povećanjem kvalitete usluga za osigurane osobe, piše Dnevni list.

Kršenje zakona

Prema riječima Dalibora Ravića, glasnogovornika ZZO-a HNŽ-a, uskoro kreće uvođenje integralnog informacijskog sustava gdje će se uvezati sve zdravstvene ustanove, Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ-a, županijsko Ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo HNŽ-a, gdje će biti moguće na vrijeme spriječiti bilo kakvo kršenje zakonskih propisa u zdravstvu.

„Kontrole zdravstvenih ustanova i ljekarni će biti pojačane. Ugovori koji će se sklapati od 1.1. sa zdravstvenim ustanovama i ljekarnama će se morati adekvatno provoditi, jer do sada se događalo da su uočeni i neki propusti gdje su namjerno kršene odredbe ugovora što će sada biti sigurno sankcionirano, kazao je Ravić. Tako će, primjerice, ljekarne, ukoliko žele sklopiti ugovor sa ZZO-om, u svakoj poslovnici morati imati magistre farmacije, kako se ne bi više događalo da lijekove na recept izdaju tehničari, kako je to bio nedavni slučaj pa su neke ljekarne sankcionirane.

Neke od mjera koje je ZZO provodio u posljednje vrijeme pored kontrola ljekarni je i kontroliranje zdravstvenih ustanova, te je oduzeta licenca dvojici korumpiranih liječnika. Najčešći prekršaji s kojima se susreću sanitarni, zdravstveni i farmaceutski inspektori su da ljekarne nemaju odgovornu osobu, konkretno magistra farmacije. Lijekove izdaju farmaceutski tehničari, što Zakon o ljekarništvu ne dopušta. Kazne se kreću od 10.000 do 15.000 maraka. Uz ove prekršaje sve su češći i oni vezani uz kršenje radnog vremena. Inspektori upozoravaju da će kontrole biti nastavljene, a svako nepoštivanje zakona sankcionirano.

- U svakom segmentu ići će se na racionalizaciju potrošnje i pojačane kontrole kako se ovakva kršenja zakona ne bi događala. Upravno vijeće i menadžment ZZO-a su zauzeli stav da se zbilja mora doći do racionalizacije u potrošnji kako ne bi došlo do uručavanja sustava, a ovaj nedostatak govori kako su se neodgovorno ponašali pojedini zdravstveni djelatnici, što je nedopustivo, naglašava Ravić. Dodao je i to kako će od sada morati biti više vođeno računa da se poštuje poredak izdavanja lijekova, što znači da se, primjerice, inzulin neće propisivati korisniku od 60 marka, već od 10 ako imaju isto djelovanje, a do sada je tako bilo, jer je, naglašava Ravić, očito bio dogovor između liječnika i ljekarni da bi se došlo do fikcijske koristi.

Izvješća o potrošnji lijekova

Na sjednici su razmatrana i usvojena izvješća o potrošnji lijekova i o liječenju izvan HNŽ-a i to za prvih devet mjeseci 2012. godine te je usvojen prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana Zavoda za 2012. godinu ("rebalans dva"). Prije svega, zbog činjenice da Zavodu nedostaje oko 9 milijuna maraka za potrebe u 2013. godini, potrebno je provesti navedene mjere za smanjenja troškova i uključivanje županijskog proračuna kako ne bi došlo do velikih posljedica, koje će se opet odraziti najviše na nedužne korisnike zdravstvenog osiguranja.