Održan sastanak nositelja ratnih odličja HVO-a

Poseban osvrt bio je na Izvješće sa sastanka Udruge na federalnoj razini, održanog u Kiseljaku 25. rujna ove godine. 

Na spomenutom sastanku usvojen je zaključak kako je UNRO HVO FBiH neovisna i nevladina apolitička organizacija koja okuplja nositelje ratnih odličja HVO-a, definiranih "Zakonom o posebnim pravima dobitnika ratnih odličja u Federaciji BiH" ("Službene novine Federacije BiH" br. 70/05), a u svom radu se vodi smjernicama iz Statuta Udruge i pravima proisteklim iz spomenutog zakona. 

"Nismo suglasni da se automatizmom oduzimaju stečena prava, nego se zalažemo za proceduru revizije utvrđivanja činjeničnog stanja i tek nakon utvrđivanja možebitne lažne dokumentacije da se priđe oduzimanju stečenih prava", istaknuto je na današnjem sastanku.

(Fena)