Održan okrugli stol na temu Završetak poslova izmjere i uspostave katastra nekretnina u Federaciji BiH

Održan okrugli stol na temu Završetak poslova izmjere i uspostave katastra nekretnina u Federaciji BiH

Okrugli stol je okupio predstavnika Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Federalnog ministarstva pravde, zemljišnoknjižnih ureda, županijskih geodetskih uprava , općinskih katastarskih ureda i geodetskog zavoda BiH.
U pripremi ovoga skupa utemeljena je radna skupina sa zadatkom analize trenutnog stanja završetka postupaka uspostave katastra nekretnina i izrade prijedloga istih.
Uvodno izlaganje održao je direktor Federalne uprave Željko Obradović, nakon čega su predsjednik radne skupine Zijad Džananović i član radne grupe Stipica Oreč prezentirali nalaze radne skupine.

Na teritoriji Federacije BiH sa ovim problemom je suočeno petnaest političkih općina, a kao posljedica nametnutog Zakona o zemljišnoj knjizi iz 2003. godine. Predloženi su i modaliteti rješavanja spomenutih pitanja.
Tijekom diskusije sudionici su isticali veliku potrebu za završetkom započetih poslova uspostave katastra nekretnina i značaju usuglašenih podataka katastarske i zemljišnoknjižne evidencije nekretnina.

Data je velika podrška ideji i pristupu rješavanja zaostalih poslova uspostave katastra nekretnina, ali i usvajanju jedinstvenog zakona iz oblasti zemljišne administracije- zakona o izmjeri i registraciji nekretnina.