ODLUKA VLADE FEDERACIJE Evo koliko ćemo plaćati za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije

ODLUKA VLADE FEDERACIJE Evo koliko ćemo plaćati za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije
hercegovina.info

Vlada FBiH je na hitnoj, telefonski održanoj sjednici, donijela Odluku kojom se utvrđuju ukupni iznos sredstava, odnosno potrebni iznos naknade za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije za 2022. godinu i jedinični iznos naknade za poticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2022. godinu.

Ova odluka je u skladu s Uredbom o poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije i određivanju naknada za poticanje, Odlukom o davanju suglasnosti na zajamčene otkupne cijene električne energije iz postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije i Odlukom Regulatornog povjerenstva za energiju u FBiH o referentnoj cijeni električne energije.

Ukupni iznos sredstava, odnosno potrebni iznos naknade za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije u 2022. godini utvrđen je u visini od 25.273.102 KM.

Jedinični iznos naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije za 2022. godinu utvrđen je u visini od 0,0042 KM/kWh, bez PDV-a.

Naknadu za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, koja predstavlja proizvod jedinične naknade i ukupno obračunate potrošnje aktivne električne energije u kWh, plaćaju svi krajnji kupci električne energije u FBiH i ona se iskazuje kao posebna stavka na računu za električnu energiju.

Sredstva prikupljena po osnovu naknade za podsticanje su prihod Operatora za OIEiEK kojima on raspolaže i koristi ih za isplatu poticajnog dijela iz zajamčne cijene za proizvedenu električnu energiju privilegovanih proizvođača, pokrivanje/financiranje troškova rada Operatora za OIEiEK i za plaćanje/pokrivanje troškova uravnoteženja/balansiranja elektroenergetskog sustava nastalih zbog odstupanja u vrijednostima planirane i proizvedene električne energije iz postrojenja OIEiEK, priopćeno je danas poslijepodne iz Vlade FBiH.