Od Vrana do Veleži stotine vjetrenjača

Od Vrana do Veleži stotine vjetrenjača

Među danas odobrenim aktivnostima na izgradnji elektroenergetskih objekata u Federaciji, najviše ih se odnosi na izgradnju vjetroelektrana u planinskom dijelu Hercegovine piše Poslovni portal ba.

Vlada FBiH je danas donijela odluke koje se odnose na izgradnju dvije termoelektrane (RiTE Bugojno, blok 1-300 MW, TE Kakanj CCGT 100 MW), dvije hidroelektrane na rijeci Sani (HE Vrpolje 80 MW i HE Čaplje 12 MW), jedne crpne hidroelektrane (CHE Kablić 52 MW) i pet vjetroelektrana (Borova glava 52 MW, Podveležje 46 MW i Podveležje2 4 MW, Poklečani 72 MW i Velika Vlajna 32 MW).

Suglasnost za poduzimanje aktivnosti na pripremi i izgradnji RiTE Bugojno i TE Kakanj, hidroelektrana na rijeci Sani i vjetroelektrana na Podveležju dobila je Elektroprivreda BiH. Hidro i vjetroelektrane financirale bi se vlastitim sredstvima Elektroprivrede i putem kredita, a financiranje izgradnje termoelektrana predviđeno je modelom zajedničkog ulaganja Elektroprivrede sa strateškim partnerima-kompanijama koje će biti odabrane putem međunarodnog javnog poziva.

JP Elektroprivreda HZ HB će kao nositelj aktivnosti, izvršiti pripreme i realizaciju izgradnje CHE Kablić i vjetroelektrana Borova glava, Poklečani i Velika Vlajna, a svi objekti će biti financirani vlastitim i kreditnim sredstvima o čemu Elektroprivreda treba napraviti financijski plan.

Crpna hidroelektrana Kablić trebala bi se graditi u sjevorazapadnom dijelu Livanjskog polja i koristiti vode Livanjskog i Glamočkog polja za proizvodnju električne energije. Poslovni portal ba navodi kako je procjenjena vrijednost ulaganja u ovu elektranu 58,42 milijuna eura.

Vjetroelektrana Borova Glava nalazi se također kod Livna, a njena je procjenjena vrijednost investicije od 78 milijuna eura.

Vjetroelektrana Velika Vlajna, procjenjene vrijednosti investicije od 52,72 milijuna eura gradit će se na najvišem vrhu planine Čabulje, sjeverozapadno od Mostara.

Vjetroelektrana Poklečani, za čiju je izgradnju prema procjenama potrebno uložiti 108 milijuna eura, gradila bi se u blizini Rakitna u općini Posušje.