Od početka godine u Federaciji posao izgubilo 23.670 osoba

Od početka godine u Federaciji posao izgubilo 23.670 osoba

Od 1. siječnja do 30. lipnja 2011. sa evidencija je brisano 45.576 osoba, od čega je zaposlena 25.381 osoba.

Na evidenciju nezaposlenih u lipnju 2011. prijavilo se 8.546 osoba, od čega 3.484 po prestanku radnog odnosa, što je u poređenju s mjesecom ranije više za 30 osoba.

Od 1. siječnja do 30. lipnja ove godine na evidenciju nezaposlenih prijavilo se 45.676 osoba, od toga 23.670 po prestanku radnog odnosa. (DL)