OD POČETKA GODINE U BiH ušlo 30.813 migranata, poznato koliko ih je vraćeno u zemlje porijekla

Migranti izmještanje Bihać
Ilustracija/SPS

Kroz Bosnu i Hercegovinu je tijekom ove godine prošlo više od 30.000 migranata, a u najvećoj mjeri se radilo o migrantima iz zemalja visokog migracijskog rizika.

Kako su za Fenu potvrdili iz Službe za poslove sa strancima, od 1. siječnja do 17. prosinca ove godine izdano je 30.813 potvrda o iskazanoj namjeri za azil, a kao i u prethodnom razdoblju, i dalje se u najvećoj mjeri radilo o migrantima ekonomske kategorije starosti između 19 i 35 godina.

''Ovi migranti se vrlo kratko zadržavaju u BiH i prema njihovim izjavama nastoje koristiti teritorij BiH kao tranzitno područje na putu prema zemljama EU. U najvećoj mjeri, radilo se o mješovitoj grupaciji migranata i to državljana Afganistana, Maroka, Sirije, Pakistana, Bangladeša, Irana i drugih zemalja, koji su nakon ulaska u BiH izražavali namjeru za azil'', navode iz Službe za poslove sa strancima.

Kada je riječ o situaciji u prihvatnim centrima za migrante, ističu kako je situacija zadovoljavajuća.

Trenutno u smještajnim kapacitetima privremenih prihvatnih centara koji su na raspolaganju boravi oko 2.600 migranta od kojih je oko 1.100 u Unsko-sanskoj županiji i 1.400 u Županiji Sarajevo.

U kontekstu pitanja o eventualnoj sigurnosnoj prijetnji koju bi mogli predstavljati ilegalni migranti, iz Službe za poslove sa strancima naglašavaju da su organizirane neregularne migracije složene te da iza njih stoje dobro organizirane kriminalne grupe koje vrše ilegalno prebacivanje migranata, koje uključuje transport i smještaj na području BiH.

''U tom kontekstu, Služba je dala značajan doprinos sudjelujući u zajedničkim operativnim akcijama u suzbijanju krijumčarenja i trgovine ljudima, te prikupljajući operativna saznanja i informacije, koje je pravovremeno razmjenjivala s nadležnim agencijama za provedbu zakona, koje su u konačnici rezultirale istragama i sudskim postupcima'', ističu iz Službe.

Prema podacima koje su dostavili Feni, u skladu s potpisanim sporazumima o readmisiji, iz BiH je vraćeno u Republiku Srbiju 173 migranta, a u Crnu Goru 29 migranata.

Služba je kroz različite vidove povratka tijekom 2023. godine realizirala udaljenje u zemlje porijekla za 550 migranata.

''Kroz dobrovoljni povratak koji realizira Služba za poslove sa strancima vraćeno je 432 migranta, a kroz program prisilnog povratka vraćeno je 118 migranata u zemlje porijekla'', naveli su iz Službe za poslove sa strancima.

Na kraju podvlače kako je međusobna suradnja, sudjelovanje u zajedničkim aktivnostima i razmjena informacija s policijskim agencijama u BiH i međunarodnim partnerima odlična, odvija se kontinuirano i daje odlične rezultate, gdje je Služba, kako navode, prepoznata kao ravnopravan partner.