Od 13. 2. slijede redukcije potrošnje električne energije za visokokvalificirane kupce

Od 13. 2. slijede redukcije potrošnje električne energije za visokokvalificirane kupce

Svjedoci smo da posljednjih dana mnogi komentiraju stanje u JP EP HZHB d.d. Mostar kao i stanje opskrbe kupaca s našega konzumnog područja, te daju instrukcije kako bi se trebala provoditi eventualna redukcija ili ograničenje isporuke pojedinim kupcima.

Trenutačna je situacija energetskoga sustava BiH, pa tako i sustava JP EP HZHB d.d. Mostar manjak električne energije, a uzimajući u obzir i nepovoljne hidrološke uvjete gledajući dotoke u akumulacije hidroelektrana (30% planskih dotoka), realna je mogućnost da će doći do ozbiljnijih problema u elektroenergetskom sustavu s obzirom da je svakim satom potrošnja sve veća i veća. Uz sve navedeno, posljednjih dana smo suočeni sa činjenicom da su nam neopravdano otkazani godišnji ugovori o isporuci „garantirane" električne energije od strane ugovorenih dobavljača u iznosu od 130 MW/h. 

Kako bismo se zaštitili od eventualnih djelomičnih i/ili totalnih raspada sustava i nemogućnosti nabave energije na tržištu, JP „Elektroprivreda HZ Herceg Bosne" d.d. Mostar prisiljena je vršiti reduciranje potrošnje električne energije. Kod donošenja te odluke vodili smo brigu o tome da kupci kojima je non-stop neophodna električna energija ne ostanu bez nje (kućanstva, bolnice, domovi zdravlja, škole, vodocrpilišta, vrtići, starački domovi, domovi za nezbrinutu djecu i drugi). JP „Elektroprivreda HZ Herceg Bosne" d.d. Mostar sukladno zakonskoj regulativi ima obvezu opskrbe javne potrošnje i kućanstava na svom konzumnom području kao tzv. nekvalificirane kupce prema odredbama FERK-a. Nekvalificirani kupci su kupci koji nemaju mogućnost nabave električne energije na tržištu i prisiljeni su primati energiju samo od JP EP HZHB d.d. Mostar, za razliku od kupaca koji imaju i status kvalificiranoga kupca i mogu nabaviti električnu energiju i na otvorenome tržištu (posjeduju licencije nadležnih regulatornih tijela), što znači da kvalificirani i nekvalificirani kupci nisu u startu u istom položaju kada je u pitanju osiguranje vlastite opskrbe električnom energijom.

Zbog svega navedenog Uprava je Društva danas donijela Odluku i uputila Zahtjev za reduciranje potrošnje električne energije za visokokvalificirane kupce iz kategorije 110, 35 i 10 kV, s primjenom od ponedjeljka 13. 2. 2012. godine od 7:00 sati, za minimalno 30 % od energije koju JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar isporučuje navedenim kupcima. Također, JP EP HZHB d.d. Mostar moli navedene kupce da se prilagode nastalim okolnostima da ne bi došlo do neželjenih šteta, te da postupe u skladu s gore navedenim zahtjevom kako ovo Društvo ne bi bilo prisiljeno u potpunosti obustaviti napajanje električnom energijom istih.

>>Bradvica: Ako uopće nema struje, neka je nema nikomu, pa ni Aluminiju, i neka zavlada potpuni mrak

Pozivamo sve nadležne institucije i sve kvalificirane kupce na razumijevanje, da zajednički podnesemo i podijelimo ove gubitke, na način da narod/pučanstvo u ove ledene dane ostane na sigurnoj opskrbi jer svima su nam naše obitelji najvažnije. Na kraju molimo i sve ostale kupce na razumijevanje, te apeliramo na racionalnu potrošnju koliko god je to moguće, s ciljem lakšega održavanja stabilnosti elektroenergetskoga sustava i sigurnije opskrbe električnom energijom.
Djelatnici JP „Elektroprivreda HZ Herceg Bosne" d.d. Mostar ostaju i dalje na usluzi svim našim kupcima u ovim teškim danima za bilo kakve opravdane upite i dodatna pojašnjenja.

Uprava JP EP HZHB d.d. Mostar