Uprava Aluminija: Molimo da se ranjeni Aluminij u ovom prijelomnom trenutku poštedi trošenja energije na javna prepucavanja

Uprava Aluminija: Molimo da se ranjeni Aluminij u ovom prijelomnom trenutku poštedi trošenja energije na javna prepucavanja

Uprava Aluminija prinuđena je reagirati tragom današnjih objava u medijima u kojima se obmanjuje javnost tvrdnjom da vlasnici Aluminija nisu dali suglasnost za, kako je napisano, otkaze odnosno za provedbu usuglašene i usvojene nove sistematizacije radnih mjesta, sukladno aktualnom stanju u Aluminiju. Udruga koja se uporno samoimenuje kao bitna i kao glas vlasnika, stvara opasne zablude i unosi nemir među naše radnike koji su, i bez svega toga, dovoljno traumatizirani i dovoljno u strahu od toga što budućnost nosi.

Jučer, kao i u danima prije jučerašnjega usuglašavanja i usvajanja nove sistematizacije radnih mjesta, jasno je objašnjeno kako su svi strateški dokumenti, pa tako i sistematizacija i Program zbrinjavanja tehnološkog viška, prošli sve upravljačke i nadzorne razine u Društvu. Upravo vlasnici imenuju svoje predstavnike u ta tijela, i u Nadzorni odbor i u Upravu Društva, i vlasnici su ti koji su odobrili sve ono što smo danas počeli provoditi, a na što je službenu suglasnost jučer dao i Nezavisni sindikat zaposlenika Aluminija.

Molimo da se ranjeni Aluminij u ovom prijelomnom trenutku poštedi trošenja energije na javna prepucavanja. Mi svu svoju snagu usmjeravamo na zbrinjavanje naših djelatnika i na pokušaj obnove dijela proizvodnje, kako bi tvornica nastavila postojati i kako bi barem dio naših radnika nastavio zarađivati svoje plaće. Onaj tko nam u tome ne može ili ne želi pomoći, neka nam barem ne odmaže.