Obraćanje predsjedatelja Predsjedništva BiH dr. Dragana Čovića na UN summitu o usvajanju Post - 2015 razvojne agende

Obraćanje predsjedatelja Predsjedništva BiH dr. Dragana Čovića na UN summitu o usvajanju Post - 2015 razvojne agende

Ekscelencije, dame i gospodo! Iznimna mi je čast govoriti na ovom povijesnom summitu o pitanjima koja su osobito važna za sadašnjost i budućnost čovječanstva. Ujedinjeni u zajedničkom vjerovanju u vrijednosti utkane u Povelji Organizacije, obvezujemo se da ćemo dati novo značenje viziji pravednog i održivog svijeta, oslobođenog siromaštva, straha svake vrste i potlačenosti.

Doista smo svjedočili brojnim dostignućima za našeg života, koja su bila izvan svake imaginacije naših predaka. Nevjerojatan tehnološki napredak bio je vodilja naših ekonomija i društava. Napredak ostvaren u iskorjenjivanju gladi bio je spor i nejednak, ali su nam postignuti rezultati dali nadu da se ova pošast može iskorijeniti za naših života. Prosječni životni vijek se više nego udvostručio u proteklom stoljeću. Ponosno možemo reći da je u učionicama više djece nego ikada, gdje im je doista i mjesto.

Pa ipak, moramo se zbilja zabrinuti zbog štete koju smo nanijeli planeti i sami sebi u proteklim desetljećima. Najveće prijetnje s kojima se danas naš svijet sučeljava su, nažalost, i suviše poznate: siromaštvo, nezaposlenost, prirodne nepogode, nasilje i terorizam.

Dan za danom novinska izvješća o nezamislivim ljudskim patnjama iz mnogih dijelova svijeta pogođenih sukobima, uključujući ogromnu izbjegličku krizu, zahtijevaju od nas žurne i učinkovite odgovore.

Potreban je ujedinjen napor kako bismo se sučelili sa svim tim prijetnjama, te veća odlučnost kako bismo ispravili posljedice naših pogrešaka i nedjela iz prošlosti. Zajednički pristup trebamo graditi na pozitivnim iskustvima i naučenim lekcijama, kako bismo postigli cjelovitu i ambicioznu Agendu 2030.

Najsnažnija poruka koju bismo trebali poslati u ovom povijesnom trenutku je naš obnovljeni osjećaj odgovornosti i odlučnosti da zajednički djelujemo sa svim zainteresiranim stranama. Takva cjelovita agenda je jamstvo da nitko neće zaostati. U tu svrhu mora se postići odgovarajuća ravnoteža između gospodarskih, društvenih i okolišnih dimenzija.

Učinkovita i integrirana rješenja su jedino moguća kroz sustavan pristup, koji će djelovati kroz sve tri dimenzije održivog razvitka. Ne vidimo niti jedan drugi način na koji bi se postigao održivi razvitak osim kroz pozitivne i stalne promjene.

Petnaest godina od danas svijet može i treba biti mjesto sveopćeg poštivanja ljudskih prava. Moramo nastaviti raditi na unapređenju uloge žena i njihovog punog angažmana u razvitku naših društava, osobito u procesu donošenja odluka. Bosna i Hercegovina ostaje predana zaštiti, promidžbi i poštivanju ljudskih prava i temeljnih sloboda za sve, bez ikakve iznimke, kako je navedeno i u Završnom dokumentu Summita.

U posljednjih pet godina stanovništvo moje zemlje se sučeljava sa istinskim značenjem klimatskih promjena; to se ne odnosi samo i jedino na različite vremenske uvjete. Više se odnosi na nemogućnost proizvodnje hrane tijekom sušnih godina, te zbog toga što su ljudi primorani napustiti svoje domove tijekom poplava. Odnosi se i na oskudnost čiste, sigurne vode za piće, koja veoma brzo postaje luksuzna roba u vrijeme poplava i suša.

Zbog toga zajedno s milijunima drugih ljudi širom svijeta polažemo naše nade u Konferenciju o klimatskim promjenama UN-a, koja će biti održana u Parizu sljedećeg prosinca.

Moramo vjerovati da će ishod pariške konferencije proizvesti napredak koji je prijeko potreban. Stoga pozivamo potpisnice Povelje da udvostruče napore kako bi se postigao zakonski obvezujući univerzalni sporazum o klimatskim promjenama.

Bez ikakve sumnje postoji jaka veza između mira, stabilnosti i održivog razvitka. Bosna i Hercegovina će nastaviti surađivati s našim susjedima i međunarodnim partnerima u ozračju uzajamnog poštivanja i tolerancije, kako bismo djelovali proaktivno u postizanju strateških ciljeva kojima ćemo osnažiti mir, stabilnost i napredak u našoj regiji.

Stoga vas uvjeravam da moja zemlja pruža snažnu potporu provedbi Agende 2030.

Naša vlastita predanost poticanju održivog, učinkovitog i stabilnog gospodarskog rasta i postizanje pravednog društvenog okruženja kroz funkcionalne demokratske institucije, potvrđena je i u Reformskoj agendi BiH 2015-2018, koju smo nedavno usvojili.

Ponekad i najbolje strategije ne uspijevaju proizvesti željeni ishod ukoliko nisu poduprte jednako vjerodostojnim načinima provedbe. Sustavno ulaganje u obrazovanje, institucionalne, tehnološke i ljudske resurse je od izuzetne važnosti za mnoge zemlje u razvitku kao što je Bosna i Hercegovina. Stoga razvitak, provedba i praćenje naših nacionalnih strategija mora uključiti resurse i napore svih zainteresiranih strana - puno ostvarenje svih milenijskih ciljeva razvitka. Trebali bismo održati svoja obećanja.

Danas narodi naših zemalja ne gledaju samo u nas. Oni vjeruju da se svijet još može promijeniti nabolje. Jednakost, napredak, dostojanstvo i sigurnost za svakog čovjeka - ishodi su koje buduće generacije očekuju od nas, te sam stoga uvjeren da mi to možemo i moramo postići.

Hvala vam.

Predsjedništvo BiH