OBJAVLJENI PODACI Dodik i Bakir strašili milijune na izbore, hrvatske stranke umjerenije

Izbori 2022 plakati

Političke stranke u Bosni i Hercegovini prijavile su u postizbornim financijskim izvješćima 11,3 milijuna KM troškova izborne kampanje, a radi se o najvećim iznosu koji je ikad prijavljen Središnjem izbornom povjerenstvu. Ipak podaci Transparency Internationala u BiH (TI BIH) pokazuju da je osam stranaka prijavilo nerealno niske troškove kampanje odnosno najmanje 1,5 milijun maraka manje nego što je procijenio TI BIH.

S obzirom na to da TI BIH nije imao podatke o troškovima oglašavanjа na portalima i platformi YouTube, printanjima i distribucije reklamnog materijala kao i brojnih drugih vidova oglašavanja, stranke su morale prijaviti daleko veće iznose jer je monitoring TI BIH uključivao samo četiri komponente.

Izbori 2022 plakati

Ipak SNSD je prijavio 1,54 milijuna KM ukupnih troškova kampanje, iako je TI BIH procijenio da je ova stranka samo na bilborde, oglase u medijima, na Facebooku i predizborne skupove potrošila najmanje 2 milijuna KM. Tako je SNSD je prijavio oko 150.000 KM troškova predizbornih skupova, a podatak je nerealan ako se uzme u obzir da su samo na završnom skupu te stranke u Banjoj Luci nastupala Svetlana Ceca Ražnatović čiji je nastup, usporedbe radi, Olimpijski centar Jahorina 2018. godine platio 78.000 KM.

SNSD ni ranijih godina po nalazima revizora SIP-a nije imao dokaze o plaćanju njenih usluga, a ove godine na skupovima te stranke nastupali su i druge estradne zvijezde. Promatrači TI BIH ispratili su 99 većih skupova SNSD-a čija je vrijednost s uslugama hrane, pića, muzike, zakupa prostora, iznajmljivanja opreme i šatora iznosila, prema procjeni TI BIH, najmanje 850.000 KM. Stvarni troškovi kampanje SNSD-a značajno premašuju prihode koje ova stranka prikazuje a koji iznose 1,8 milijuna KM i u njima nije prikazana ni jedna marka donacije privatnih poduzeća.

SDA je prikazala 1,5 milijuna troškova kampanje što je za oko 220.000 manje od onoga što je utvrđeno monitoringom TI BIH, a značajno manje iznose od utvrđenih prijavili su PDP i SDS posebno kod oglašavanja u medijima i organizacije predizbornih skupova.

Ujedinjena Srpska, DEMOS i Socijalistička partija nisu prikazale ni jednu marku troškova predizbornih skupova, iako su promatrači TI BIH ispratili preko 70 skupova ovih stranaka. US i SP također nisu prijavili ni jednu marku troškova internet oglašavanja iako su po javno dostupnim podacima potrošile značajne iznose na Facebook oglase. Značajno manje troškove od uočenih prijavili su još DNS i HDZ 1990.

Izbori 2022 plakati

Od ostalih stranaka, najveće troškove kampanje u svojim izvještajima iskazali su SDP, NIP, SBB, Naša stranka i HDZ BIH, a prijavljeni iznosi su veći od procjene TI BIH s obzirom da je monitoring TI BIH obuhvatio samo četiri segmenta troškova kampanje. Ipak kada se pogledaju pojedine stavke vidljivo je da je SDP prijavio manje troškove oglašavanja u medijima nego što je procijenila media monitoring agenciја koju je angažirao TI BIH.

Stranka za BiH prijavila je 427.000 KM troškova izborne kampanje iako je samo par dana pred izbore demantirala podatke TI BIH da je potrošila oko 420.000 i tvrdila da je taj iznos svega 106.000 KM. Na kraju je prijavila cifru koja se približno podudara sa podacima TI BIH ali je zanimljivo da je ta brojka znatno veća od ukupnih prihoda sa kojima ova stranka raspolaže a koji iznose oko 299.000 KM. Sudeći po izvješću SBIH još nije platila troškove kampanje jer je iskazala dugove od preko 390.000 KM od kojih je najveći dio nastao upravo ove godine.

Brojne stranke nisu mogle objasniti iz kojih izvora su financirale kampanju! 7 stranaka nije podnijelo izvještaj SIP-u, dok 26 nije prikazalo ni jednu marku troškova kampanje. Značajno je istaći da izvješća nisu podnijele BHI Fuad Kasumović i Platforma za progres koje su prema procjeni TI BIH potrošile najmanje 43 odnosno 32 hiljade KM na bilborde, Facebook oglase i predizborne skupove.

Također, Narodna partija Srpske NPS Darko Banjac koja je nakon izbora postala parlamentarna stranka, nije ni podnijela financijsko izvješće tako da nema objašnjenja iz kojih izvora je ova stranka financirala kampanju koja je po procjeni TI BIH 230.000 KM. Bitno je istaknuti da ni pokret Uspješna Srpska koji je sa NPS-om nastupio u koaliciji, u podnesenom izvješću nije prijavio ni jednu marku troškova kampanje, iako su promatrači TI BIH zabilježili bilborde ovog pokreta vrijedne oko 24.000 KM.

Zbog svega navedenog, TI BIH se zalaže za unaprjeđenje Zakona o financiranju političkih partija kako bi se poboljšala transparentnost i uvela veća kontrola, jer postoje brojni dokazi da se računi političkih stranaka na kraju plaćaju javnim novcem. SIP je za ove izbore izmijenio obrasce na kojima se prijavljuju troškovi kampanje tako da su stranke prvi put odvojeno prikazale troškove internet oglašavanja.

Stranke su prijavile 933 tisuće KM, a javno dostupni podaci Facebook-a pokazuju da su stranke i kandidati samo na ovoj platformi potrošile oko 491.000 KM na političko oglašavanje. Kako podaci za ostale platforme nisu dostupni nije moguće ni provjeriti točnost ovih podataka.

Također, problem predstavlja i činjenica da veliki broj medijskih kuća nije dostavio RAK-u cijene političkog oglašavanja koje su znatno veće od komercijalnih po kojima je media monitoring agencija za potrebe TI BIH radila procjenu troškova oglašavanja u medijima.