Obilježavanje Svjetskog dana borbe protiv nekažnjivosti napada na novinare

Obilježavanje Svjetskog dana borbe protiv nekažnjivosti napada na novinare

Svjetski dan borbe protiv nekažnjivosti napada na novinare, koji se obilježava 2. studenog, prilika je da se ponovno ukaže na sve češće slučajeve ugrožavanja medijskih sloboda u kojima su novinari, nerijetko, žrtve pritisaka i otvorenih napada, uključujući i različite vrste krivičnih djela.

Tim povodom, u subotu, 2. studenog u Sarajevu će biti upriličena pres-konferencija radi skretanja pažnje na porast nekažnjivosti napada i drugih krivičnih djela prema novinarima u državama zapadnog Balkana, te apeliranja za odgovornije, profesionalnije i efikasnije postupanje u slučajevima ugrožavanja prava medijskih profesionalaca.

Bit će to prilika za podsjećanje da je u svibnju ove godine počela funkcionirati Regionalna pravna pomoć novinarima u BiH, Makedoniji, Srbiji i Crnoj Gori s fokusom na pružanje besplatne pravne pomoći novinarima i medijima iz regije zapadnog Balkana i jačanje mreže odvjetnika koja će se baviti obranom novinara pred sudovima i stvaranjem uvjeta za efikasniju primjenu principa medijskog prava u zaštiti slobode izražavanja i slobode medija.

O tome i drugim pitanjima u vezi sa stanjem medijskih sloboda govorit će Marija Vukasović iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije, Marijana Camović iz Sindikata medija Crne Gore, Ivan Breshovski iz Udruženja novinara Sjeverne Makedonije i Borka Rudić iz Udruženja BH novinari.

Predstavnici novinarskih asocijacija i sindikata će zatražiti efikasnije procesuiranje napada na novinare, sprečavanje nekažnjivosti i mnogo efikasniju primjenu standarda Vijeća Europe u primjeni člana 10 Europske konvencije o ljudskim pravima.

Napad na novinare je napad na slobodu izražavanja, slobodu medija i demokratske vrijednosti svakog društva, navodi se u zajedničkom priopćenju koje potpisuju Udruženje/Udruga BH novinari, Sindikat medija Crne Gore, Nezavisno udruženje novinara Srbije i Udruženje novinara Sjeverne Makedonije.