Obavijest poljoprivrednim proizvođačima

Poljoprivredni proizvođači koji ne prijave početak proizvodnje županijskom ministarstvu na Obrascu P-1, u propisanim rokovima, neće moći ostvariti pravo na novčani poticaj za proizvodnju koju su zasnovali na svom imanju.

Podsjećamo još jednom na rokove za podnošenje Obrasca P-1 za proizvodnje koje se potiču sukladno navedenom Pravilniku.

Rokovi za podnošenje P-1 obrasca za biljnu proizvodnju

- proizvodnja krušnih žitarica (pšenica, raž) - 15.05.
- proizvodnja ječma, zobi i tritikala - 15.05.
- proizvodnja krmnog bilja-silažnog kukuruza - 31.05. a stočni grašak i grahorice do 15.05.
- proizvodnja uljarica -uljana repica-15.05. a suncokret i soja -31.05.
- proizvodnja heljde - 15.06.
- proizvodnja ljekovitog i aromatičnog bilja - 15.06.
- proizvodnja povrća -31.05.

Proizvodnja sjemena

- proizvodnja sjemena strnih žitarica-pšenica, ječam, raž, zob, tritikale -15.05. a heljda -01.06.
- proizvodnja sjemena kukuruza, soje i suncokreta - 01.06.
- proizvodnja sjemenskog krumpira(osnovno sjeme i sjeme I SR) - 30.06.

Rokovi za podnošenje P-1 obrasca za animalnu proizvodnju

- proizvodnja goveđeg mesa -tov junadi - u roku od pet dana od useljenja posljednjeg grla
(teleta) u turnus, od kada se računa početak turnusa
- uzgoj goveda u sustavu krava-tele - 15.08.
- uzgoj rasplodne stoke-rasplodne junice - 15.08.
- uzgoj rasplodne stoke (ovce i koze)-15.05.
- proizvodnja svinjskog mesa - tov svinja -u roku od pet dana završetka karantene (za grla
iz uvoza), odnosno trenutka useljenja posljednjeg grla (praseta) u turnus (od kada se
računa početak turnusa)
- uzgoj rasplodne stoke (krmača) - 31.05.
- košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica - 15.05.

Za sve dodatne informacije i pitanja možete se obratiti u prostorije Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ili na telefon 034/200-364.

Vlada HBŽ