OBAVIJENO VELOM TAJNE Priča se o ostavci dekana Ivice Musića, pitali smo ga o točnosti navoda

OBAVIJENO VELOM TAJNE Priča se o ostavci dekana Ivice Musića, pitali smo ga o točnosti navoda
Hercegovina.info

Već neko vrijeme šuška se o ostavci profesora Ivice Musića na mjesto dekana Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Dekana Musića smo kontaktirali zbog navoda da je podnio ostavku na svoju dužnost proteklih tjedana zbog, kako kolaju informacije, određenih pritisaka.

"Ne mogu ništa reći o tome, zasad su to sve špekulacije. Službeno sam još uvijek dekan Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru", bio je kratak dekan Musić za hercegovina.info.

Osim dekana nisu rječitiji bili i na Filozofskom fakultetu koje smo kontaktirali također zbog glasina o upražnjenom mjestu prvog čovjeka tog fakulteta, no kazali da su ne mogu ništa komentirati.

Profesor Ivica Musić za dekana tog fakulteta izabran je 2017. godine s mandatom do 2021. godine, a nakon isteka mandata od strane Znanstveno-nastavnog vijeća ponovno je izabran na tu funkciju.

Na reizboru za dekana Filozofskog fakulteta Musić je spominjao odgovornost osnivača Sveučilišta kako bi se rasteretili studenti preko čijih se upisnina uglavnom financira Sveučilište u Mostar.

„Kako bi sve to bilo izvodivo, nužno je zadržati financijsku stabilnost, a ključnu ulogu za financiranje imaju osnivači Sveučilišta koji bi postojeći model financiranja od studentskih upisnina morali zamijeniti nekim boljim, sigurnijim i društveno osjetljivijim modelom. Uvjeren sam da zajedno sa svima vama buduća uprava može učinkovito odgovoriti na sve navedene izazove i nadalje Filozofskomu fakultetu očuvati ulogu predvodnika bilo da je riječ o Sveučilištu ili pak o široj društvenoj zajednici“, poručio je tada dekan Musić na početku svog drugog mandata.

Kako navode na stranicama njegovog matičnog fakulteta, Musić je do sada bio prodekan za nastavu Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Glavni je urednik Mostariensie, časopisa za društvene i humanističke znanosti u izdanju Sveučilišta u Mostaru i suizdanju Instituta društvenih znanosti „Ivo Pilar“ iz Zagreba. Izvršni je urednik Huma, časopisa Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Član je uredništva časopisa Kultura komuniciranja. Član je uredništva Suvremenih pitanja, časopisa za prosvjetu i kulturu, čiji su izdavači Matica hrvatska Mostar i Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru. Autor je i koautor dviju knjiga te više od dvadeset znanstvenih članaka. Bio je član ekspertnoga tima Agencije za razvoj visokoga obrazovanja i osiguranja kvalitete u Bosni i Hercegovini.

Pri preuzimanju teksta, obavezno je navesti hercegovina.info i autora kao izvor te dodati poveznicu na autorski članak.