O Elektroprijenosu nakon 12 svibnja

...na kojem bi se razgovaralo o poslovanju zajedničke kompanije  "Elektroprijenos".

Rekli su to "Glasu Srpske" u federalnom Ministarstvu energije, industrije i rudarstva nakon što još uvijek nije zakazan sastanak koji je prije jednog mjeseca tražilo Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva RS.
Sastanak bi, kako su naglasili u Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva RS, podrazumijevao i usaglašavanje stavova po određenim kadrovskim pitanjima u "Elektroprijenosu BiH", da bi ova kompanija mogla neometano da radi.

Naime, u kompaniji još nije imenovano rukovodstvo, iako je konkurs za izbor generalnog direktora i tri člana uprave "Elektroprijenosa BiH" zatvoren još 29.  prosinca prošle godine, a svi kandidati, od prijavljenih 12, ispunili su uvjete konkursa za generalnog direktora.