Novih 180 milijuna KM zaduženja za izgradnju autoceste u BiH

... Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj, u vrijednosti od 180 milijun eura. Projektom je planirana izgradnja dionice autoceste između Paprikuše i Nemile u dužini oko 5,1 km, tunela dužine oko 2 km (tunel Ivan) i dionice od 8,7 km između petlje Mostar Jug i tunela Kvanj.

Očekuje se da će projekt biti završen do 31. prosinca 2022. godine. Zajam alociran na Federaciju BiH (JP Autoceste Federacije BiH) sastoji se iz dvije tranše, od kojih će prva u iznosu od 120 milijuna eura biti na raspolaganju nakon što ugovor stupi na snagu, a druga naknadno.

Rok otplate je 15 godina, uključujući četiri godine grace perioda. Prijedlog ugovora s osnovama za zaključivanje bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar financija i trezora BiH, priopćeno je iz Vijeća ministara BiH.