Novi zakoni Doma naroda FBiH: Očevima porođajni dopust od 42 dana

Foto: VL
Foto: VL
Zakon će u daljnjoj proceduri biti upućen u javnu raspravu, odlučili su delegati.

Najavljuje i povećanje minimalnog trajanja radničkog godišnjeg odmora s 18 na 20 radnih dana, kao i obavezu poslodavcu da s pripravnikom zaključi radni odnos na određeno vrijeme.

Nacrt novog zakona o radu vraća stari naziv 'radnik' svim zaposlenicima i zabranjuje mobing, spolnu i sve druge vrste diskriminacije na poslu.

Poslodavcu se može izreći privremena zabrana djelatnosti ako bude utvrđeno da s radnikom nema zaključen ugovor o radu, jedna je od predloženih mjera.

Delegati Doma naroda odobrili su danas i Prijedlog zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja neizmirenih obaveza nastalih po osnovu Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom.

Ovim tekstom se utvrđuje ukupan iznos neizmirenih obaveza Federacije BiH, kao i način izmirenja, osobama s invaliditetom kojima je po osnovu oštećenja organizma izdato 103.112 pravosnažnih rješenja.

Od tog broja je ostalo neisplaćeno 7.475 korisnika, za čije je uvođenje u pravo potrebno osigurati 19.669.724,31 KM.

Predviđeno je da će Federacija ovu obavezu izmiriti u mjesečnim ratama najkasnije do 30. lipnja.

Danas su također odobrena dva zakona iz poljoprivrednog sektora u Federaciji, koje je u parlamentranu proceduru uputila Federalna vlada realizirajući januarski zaključak Predstavničkog doma da najmanje deset posto predviđenih ovogodišnjih poticaja bude namijenjeno za održivi povratak u Republiku Srpsku.

Stoga je predložena zakonska dopuna da Vlada FBiH posebnim mjerama može dodijeliti novac i poljoprivrednicima na ostalom području Bosne i Hercegovine a ne samo onima s prebivalištem u Federaciji.

Za razliku od navedenih zakona, Dom naroda na današnjoj sjednici nije dao većinsku podršku Nacrtu federalnog zakona o igrama na sreću, koji je Parlamentu također predložila Federalna vlada.

Nacrt je najavljivao obavezu priređivačima igara da imaju centralni računarski sistem (server) za online nadzor povezan sa serverom uprave za igre na sreću.

Takva uprava otpočela bi s radom 1.1.2013. godine, a do tada bi server bio povezan s Poreznom upravom Federacije, predlagala je Vlada.

Ministar financija Ante Krajina izjavio je da bi na taj način bili uspostavljeni sistemski nadzor i kontrola cjelokupnog ostvarenog prometa te stvoreni uvjeti za povećanje prihoda u federalnom budžetu, koji bi se ubirali od priređivanja igara na sreću po osnovu naknada.

Priređivačima je bila propisana obaveza da uplaćuju mjesečno pet posto od ukupnog prometa kasina, kladionica i automat klubova.

Fena