NOVI POSLOVI ZA LJUBUŠKI MRM Dobili natječaj vrijedan 211 tisuća maraka, ponuda samo 10 maraka niža od procijenjene

Automobili parking

Polovinom listopada Služba za poslove sa strancima raspisala je natječaj za nabavku novih putničkih automobila. Procijenjena vrijednost nabavke 211.800 KM bez PDV-a. U natječajnoj dokumentaciji navedeno je da Služba za poslove sa strancima nabavlja pet automobila.

Tri automobila koje Služba želi nabaviti su AB limuzina sa zakošenim zadnjim vratima. U tehničkoj specifikaciji detaljno je navedeno kakve karateristike ove limuzine trebaju imati. 

Automobili parking

Druga dva automobile koje Služba nabavlja su kompakt SUV. Tražene karateristike vozila su detaljno navedene, piše portal PratimoTendere.

Automobili parking

Osim detaljnih specifikacija sumnju u ovu nabavku baca i činjenica da je rok isporuke za svih pet vozila 30 dana. Sva vozila moraju biti proizvedena 2023. godine.

Prema analizi portala Pratimo tendere ova nabavka uopće se ne nalazi u planskim dokumentima za 2023. godinu.

“Tehničke specifikacije u natječajnoj dokumentaciji ukazuju na to da postoji mogućnost diskriminacije ponuđača. Postupak nabavke nije podijeljen na lotove, a obrazloženje nedijeljenja na lotove nije adekvatno. U postupku je dostavljena samo jedna ponuda čija je vrijednost svega 10 KM niža od procijenjene vrijednosti - 211.800 KM”, navedeno je u analizi.

Automobili parking

Polovinom prosinca iz Službe za poslove sa strancima obavijestili su javnost o dodjeli ugovora. Na natječaj je pristigla samo jedna ponuda i to tvrtke M.R.M Export-import iz Ljubuškog. Ponuda je bila 211.790 KM bez PDV-a samo 10 maraka niža od procijenjene vrijednosti.