NOVE FEDERALNE MJERE Držite razmak dva metra, ako ti je suprug(a) u igri možeš se primaknuti

NOVE FEDERALNE MJERE Držite razmak dva metra, ako ti je suprug(a) u igri možeš se primaknuti
Facebook

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, usvojila informaciju o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 10.1.2022. godine, te naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, koje su donesene s rokom važenja od 14 dana računajući od 13.1.2022. godine, kao dana početka njihove primjene, priopćili su iz federalne Vlade.

Priopćenje prenosimo u cijelosti: 

Među naredbama je i da je dopušteno okupljanje ne više od 30 ljudi u zatvorenom i ne više od 100 ljudi na otvorenom prostoru, a sva ova okupljanja moraju se odvijati u prostoru koji omogućuje obavezni fizički razmak od najmanje dva metra između osoba (osim članova istog domaćinstva).

Iznimno je dopušteno organiziranje i većih okupljanja u zatvorenom i na otvorenom, pod uslovom da veličina prostora omogućava provođenje higijensko-epidemioloških mjera, ali ne više od 60 osoba u zatvorenom, odnosno 200 osoba na otvorenom prostoru.

Uvjet je i da svi sudionici skupa imaju negativan antigenski test (ne stariji od 24 sata) ili PCR test (ne stariji od 48 sati), potvrdu o preboljelom COVID-19 (ne stariju od četiri mjeseca), ili potvrdu o završenom cijepljenju(ne stariju od šest mjeseci nakon dobivanja druge doze, odnosno devet mjeseci nakon dobivanja treće doze cjepiva).

Vladama županija, odnosno kriznim stožerima istih, naređeno je uvođenje restriktivnijih mjera na temelju procjene epidemiološke situacije u županiji, odnosno općini, uz redovno obavještavanje Kriznog stožera FMZ-a. 

Vladama županija preporučeno je da, u skladu sa epidemiološkom situacijom na području županija, procjeni rizika, kao i dokumenta „Javnozdravstveni kriteriji za prilagodbu javnozdravstvenih i društvenih mjera u kontekstu COVID-19“ uvedu Pravilo cijepljenn/a, prebolio/ljela, testiran/a (VPT) za područje županija i o istom izvijeste Krizni stožer FMZ-a.

Krizni stožer FMZ-a zadužen je da prati epidemiološku situaciju na području Federacije BiH, kao i uvođenje i provođenje Pravila cijepljen/a, prebolio/ljela, testiran/a (VPT) za područje županija, te ukoliko ocijeni potrebu predlaganja jedinstvenih mjera na području Federacije BiH u vezi Pravila VPT o tome izvijesti Vladu FBiH radi donošenja mjere. Ovaj stožer zadužen je da, prije isteka roka, sagleda kompletnu epidemiološku situaciju i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene naredbi i preporuka, te Vladi dostavi prijedlog novih.

Krizni stožer će današnje zaključke, s prilozima, dostaviti županijskim ministarstvima zdravstva i njihovim kriznim stožerima, županijskim zdravstvenim ustanovama, kliničkim centrima u FBiH, općim, županijskim i specijalnim bolnicama, te Federalnoj i županijskim upravama za inspekcijske poslove i županijskim upravama policije. U skladu sa zaključkom od 8.1.2021. godine, Vlada će obavijestiti Parlament FBiH o epidemiološkoj situaciji i mjerama koje je danas donijela s ciljem zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa. 

U danas prezentiranoj informaciji Kriznog stožera FMZ-a je, uz ostalo, navedeno da je u prvom ovogodišnjem tjednu zabilježen porast svih indikatora, najviše sedmodnevne incidence i broja novih potvrđenih slučajeva COVID-19. Na razini Federacije BiH sedmodnevna incidenca iznosi 328,8 slučajeva na 100.000 stanovnika, a u zadnjih sedam dana viša od prosječne zabilježena je u Zapadnohercegovačkoj, Hercegovačko-neretvanskoj, Sarajevskoj i Posavskoj županiji. Prema najnovijim podacima, dosad je u FBiH dano 1.089.145 cjepiva protiv COVID-19, od čega se na prvu dozu odnosi 539.670 (29,97 posto), na drugu 503.452 (27,96 posto), te na treću 46.022 (2,56 posto), zaključuje se u priopćenju.