Novčana donacija za romsku djecu koja se školuje

Novčana donacija za romsku djecu koja se školuje

Načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić i direktor Osnovne škole „Hasan Kikić“ Almir Pleh su u ponedjeljak, uručili prigodne novčane donacije u iznosu od po 100 KM za 84 učenika Roma koji redovno pohađaju nastavu u školama s područja Centra.

Sredstva su namijenjena kao pomoć za nabavku knjiga i školskog pribora koji su potrebni za redovno pohađanje nastave i uspješno savladavanje školskog gradiva.

Općina Centar je iz budžeta za 2019. godinu osigurala 8.400 KM za ovu namjenu.

U školskoj 2019/2020. godini u deset osnovnih škola na području općine Centar nastavu redovno pohađaju 84 učenika Roma, a skoro polovina ove romske djece je u Osnovnoj školi "Hasan Kikić" na Gorici.

Načelnik Ajnadžić je prilikom uručivanja donacija u spomenutoj školi, kazao da će podrška ovakvim projektima biti nastavljena i u budućnosti.

- Ovo je dobar projekt i sigurno je da ćemo nastaviti podržavati politiku koja ide u prilog tome da naši dragi susjedi Romi i njihova djeca budu čvrsto integrirani u društvenu zajednicu, a ovo je jedan od načina kako to treba činiti - kazao je Ajnadžić i djeci poželio dobar uspjeh u školi, priopćeno je iz Općine Centar.