Nezakonito imenovani članovi Nadzornog odbora Razvojne Banke FBIH

Nezakonito imenovani članovi Nadzornog odbora Razvojne Banke FBIH
Razvojna banka FBiH

Vlada Federacije BiH dala je suglasnost da se po drugi put za vršitelje dužnosti članova Nadzornog odbora Razvojne banke FBIH (NO RB FBiH) imenuju iste osobe, iako se po zakonu ova imenovanja ne smiju ponavljati, a sporan je i politički angažman pojedinih članova, stoji u priopćenju Transparency Internationala koje prenosimo u cijelosti:

"U Nadzorni odbor 17. siječnja ove godine privremeno su imenovani Igor Živko, Almir Zulić, Amir Avdić, Mehmedalija Hadžović, Adisa Arapović-Omerbegović, Božo Vukoja i Zvonko Landeka. Njima je 12. svibnja ponovo produžen mandat, iako Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBIH propisuje da se ova imenovanja vrše na period od tri mjeseca i ne smiju se ponavljati.

Također, u Zakonu o Razvojnoj banci jasno se navodi da Predsjednik i članovi Nadzornog odbora ne mogu vršiti stranačke dužnosti u političkoj stranci, pa je i sa tog stanovišta sastav NO sporan. Naime, članica NO Adisa Arapović-Omerbegović obavlja dužnost potprepredsjendice SBB-a i članica je Predsjedništva ove stranke, a Almir Zulić član je Glavnog odbora DF-a, te su po zakonu stranačke dužnosti koje oni obavljaju nespojive sa članstvom u NO RB FBiH.

Transparency international u BiH i ranije je upozoravao na nepravilnosti kod imenovanja organa RB FBIH, posebno u slučaju bivše članice NO Mersihe Slijepčević koja je sama uslovila svoju ostavku imenovanjem za v.d. izvršnog direktora. Slipičević je na ovaj način bila u sukobu interesa jer je mogla utjecati ne samo na sosobno imenovanje, već i na uslove rada, kao što su plaća i druga prava.

Financijska policija i Agencija za bankarstvo su nedavno vršile kontrolu RB FBiH, ispitujući poslovanje ove institucije, i to upravo u dijelu koji se odnosi na imenovanja v.d. rukovodstva, kao i sporne plasmane kredita.

Posebno je zanimljivo da se u kontekstu spornih plasmana spominju i sami članovi nadzornog odbora, odnosno tvrtka čiji je vlasnik član NO Amir Avdić. Prema pisanju medija, njegova tvrtka je od RB FBiH dobila kredit od oko 256.000 KM, od kojih 128.000 KM nije vraćeno i ova sredstva se vode kao nenaplativa. Protiv Avdića je, prema medijskim izvještajima, i Državna agencija za istrage i zaštite (SIPA) podnijela izvještaj zbog organizovane prevare i izvlačenja novca iz Bobar banke, navodi Transparency International koji je ranije o situaciji u ovoj banci obavijestio i Odbor za ekonomsku i razvojnu politiku, financije i proračun Parlamenta FBiH, predlažući da se na sjednici razmotri pitanje imenovanja i rada banke koja ima za cilj da potiče ekonomski razvoj.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Umjesto toga, ova banka je rasadnik afera, političkih sukoba i financijskih istraga, a njen nezakonit rad se posebno vidi u sferi političkih imenovanja, koja predstavljaju očit primjer sukoba interesa. Transparency International upozorava da se Razvojna banka FBIH mora osloboditi političkog utjecaja, posebno zbog toga što NO ima ključnu ulogu u imenovanju kreditnog odbora, te poziva Parlament FBiH da na jednoj od sljedećih sjednica raspravlja i o situaciju u Razvojnoj banci FBiH", navodi se u priopćenju.