Nestale milijarde: Revizija privatizacije ili prikrivanje kriminala?

Nestale milijarde: Revizija privatizacije ili prikrivanje kriminala?

Agencija za reviziju privatizacije FBiH postoji pet godina, ali koliko uspješno rade teško je reći, jer na web stranici Agencije nema izvještaja o izvršenim revizijama.

Uspostavljena je da revidira 1.141 privatizaciju za mandatni period od pet godina. U posljednje dvije godine nisu puno radili. Planom Agencije za 2017. godinu trebalo je izvršiti 14 revizija, a u 2018. njih 10. Vedad Duraković, direktor Agencije, požalio nam se kako im je najveći problem nedostatak dokumentacije.

- U prošloj godini revidirali smo sedam veoma zahtjevnih revizija, i tri revizije banke s tim da smo imali deficite s kadrovima i to je ono na čemu želimo da radimo u narednom periodu, kazao je Duraković.

Tijekom 2017. nedostatak dokumentacije evidentiran je slučajevima Šipad komerca, Automehanike, Bazne hemije i Željezare Ilijaš. S tim u vezi, donesen je Zaključak o privremenoj obustavi dok se ne osigura potrebna dokumentacija, a o svemu su obaviještene nadležne institucije, piše oslobođenje.

Delegat u Domu naroda FBiH Zvonko Marić smatra da je i Agencija za reviziju privatizacije formirana da svojim neradom prikrije privatizacijski kriminal.

Za ozbiljan posao nedostaje i suradnja nadležnih institucija s Agencijom za reviziju privatizacije. Jedan od primjera je Željezara Ilijaš za koju se nije mogla utvrditi navedena ratna šteta od oko 33 milijuna maraka, ali ni ući u trag stanovima u Zenici, Visokom, Splitu...

Većina sugovornika smatra da postojanje Agencije za reviziju privatizacije gubi smisao. Revizori građane FBiH godišnje koštaju skoro pola milijuna maraka.