Nema više fiktivnih prijava: Za prijavu prebivališta morate imati nekretninu

prebivalište, dvojno prebivalište, prijava, BIH
...Parlamentarne skupštine BiH te službeno objavljene, primjena novih odredbi i službeno je počela 29. srpnja, piše Večernji list. Zbog novog zakona o prebivalištu u BiH, mnogi će izgubiti beneficije velikih gradskih sredina jer će se morati prijaviti na adresu gdje stvarno i stanuju, a ne u općine ili županije koje daju više pogodnosti. Za prijavu prebivališta do sada je bila dovoljna tek usmena izjava, dok je od 29. srpnja ove godine prijava prebivališta mnogo složeniji proces.

Prema novom zakonu o prebivalištu, da bi neku adresu prijavili kao mjesto stanovanja, potrebno je da posjedujete neku od nekretnina na adresi koju navodite, ili imate potpisan ugovor s najmodavcem stana. Prema novim odredbama, osoba koja prijavljuje prebivalište dužna je pribaviti jedan od sljedećih dokaza da ima valjanu osnovu za prebivalište na određenoj adresi: dokaz o vlasništvu ili suvlasništvu, ili posjedu stana, kuće ili drugog objekta za stanovanje; ovjeren ugovor o zakupu ili ovjeren ugovor o podstanarskom odnosu uz ovjeren dokaz o vlasništvu ili suvlasništvu, ili posjedu stanodavca; potvrda da se pred nadležnim organom vodi spor o vlasništvu, odnosno da je pokrenut postupak legalizacije ili uknjižavanja objekta, stana ili kuće na adresi na kojoj se prijavljuje prebivalište.

Nekoliko tisuća građana iz cijele BiH prijavljeni su u većim središtima koji često nude bolje beneficije građanima od manjih lokalnih zajednica, iako tu ne žive, a sve zbog toga kako bi mogli ostvariti mogućnost liječenja u bolnicama, kako bi se njihova djeca mogla prijaviti na neke od stipendija i sl. Provjere adrese stanovanja stručne službe vršit će u sljedećih pet godina. Oni koji ne budu imali uvjete, morat će mijenjati adrese. Iako novi zakon neće u cijelosti uvesti reda kada je u pitanju mjesto prebivališta jer i dalje postoji mogućnost manipulacije.

Večernji List