Nema ukidanja bezviznog režima za BiH

putovnica
Dautbašić, koji je i šef Monitoring tima za praćenje bezviznog režima BiH, istakao je da je BiH ispunila i nekoliko ključnih obaveza iz "Mape puta" koja sadrži 174 preduvjeta koja su stajala pred BiH.

Prva obaveza odnosi se na uspostavljanje servera za razmjenu policijskih podataka, pojasnio je on, dok se druga odnosi na zatvaranje 22 lokacije na granici između BiH i Crne Gore koje su bile pogodne za ilegalne prelaske.

Prema njegovim riječima, Monitoring tim BiH reagirao je blagovremeno i efikasno i u slučajevima porasta broja lažnih azilanata iz BiH u EU, naročito u NJemačkoj i Švedskoj.

Dautbašić je pozdravio najavu Njemačke da BiH treba proglasiti "sigurnom zemljom". "U ovoj godini 2.000 građana BiH tražilo je azil u Njemačkoj, što je manje nego prošle godine", rekao je Dautbašić za "Dnevni avaz".

On je za ponedjeljak, 9. prosinac, najavio novi sastanak Monitoring tima za praćenje bezviznog režima BiH, dok bi sastanak šefova monitoring timova na razini EU trebao biti održan 18. prosinca, u Bruxellesu.

Savjet ministara EU usvojio je nedavno u Bruxellesu klauzulu, kao zaštitni mehanizam, koja omogućava članicama EU suspendiranje bezvizni režim za zemlje zapadnog Balkana, ali i zemlje trećeg svijeta, ukoliko dođe do povećanja broja lažnih azilanata.

"Mjera ukidanja bezviznog režima nekoj od ovih zemalja bila bi uvedena ako bi došlo do naglog priliva neregularnih pridošlica ili neosnovanih zahtjeva odobravanje azila", objavljeno je na stranici EU.