Naši su liječnici potplaćeni: Specijalizant zarađuje manje od vozača tramvaja

Naši su liječnici potplaćeni: Specijalizant zarađuje manje od vozača tramvaja
Iz splitskog KBC-a prije dvije godine vratio se u rodni Zagreb gdje je dio jake kirurške ekipe na Institutu za tumore te unatoč nizu nes(p)retnih poteza, izjava i komentara kolege bez zadrške dr. Tomasoviću priznaju kirurško znanje i preciznost.

Je li to dovoljno da osvoji HLK, pokazat će skorašnji izbori te cehovske organizacije koja se, smatra ovaj liječnik, mora vratiti temelju svog postojanja. Direktan i neposredan dr. Tomasović kroz ovaj razgovor poručuje da su liječnici potplaćeni, ali i da komorski Časni sud treba ukinuti.

Koji je vaš motiv za kandidaturu za šefa Hrvatske liječničke komore (HLK)?

Glavni motiv je taj što sam uočio da se naša Komora uopće ne ponaša kao komore u svijetu i bavi se sasvim drugim stvarima u odnosu na ono što bi trebala.

Glavni motiv je taj što sam uočio da se naša Komora uopće ne ponaša kao komore u svijetu i bavi se sasvim drugim stvarima u odnosu na ono što bi trebala.

Došao sam na ideju da se kandidiram kada sam dobio mail od Komore za ljetovanje u Rovinju, drugi put za jeftini starački dom, pa mail da kupim auto, kredit, jeftiniju struju itd. Komora je ispala marketinška agencija i biznis-holding. Zaboravili su da je Komora cehovsko udruženje, udruga ljudi istog interesa.

Svi mi liječnici, neovisno o naciji, vjeri, političkom uvjerenju, liječnici smo i imamo zajednički interes - da budemo doktori, da to zanimanje bude cijenjeno i da za posao koji radiš budeš pošteno plaćen. Koliko vrijedi jedan sat rada liječnika koji završi medicinu i ima nula minuta iskustva, zna li to itko?

Imate li neki prijedlog kako to napraviti, kako formirati cijenu rada liječnika?

Naš je koeficijent kao promjenjiva kamata. Ja dva puta nisam dobio istu plaću. Mora se odrediti minimalna cijena rada liječnika početnika. Nemamo nikakav strukovni ugovor, ne postoji zakon o plaćama liječnika, a postoji o plaćama sudaca. Jesmo li mi doktori od javnog interesa ili nismo? Na razini EU postoji uniformni dogovor da je osnovna plaća liječnika dvije prosječne plaće.

Dakle, smatrate da su liječnici u Hrvatskoj potplaćeni?

Apsolutno! Ako je normalno da specijalizant zarađuje manje od vozača tramvaja, jesmo li potplaćeni ili naša struka ne vrijedi? Ako ne vrijedi, onda ne vrijedi ni medicina. Od nas se traži usluga iz New Yorka, a plaća je iz tramvaja. Nije logično.

No zdravstvo je non-stop u minusu, otkud onda novac za europske plaće liječnicima?

Država neka poštuje sve zakonske obaveze po postojećim zakonima i racionalno uredi sustav. Postoje modeli kako se može definirati plaćanje po učinku, no ono mora biti upareno s praćenjem kvalitete. Nešto se mora promijeniti.

Što još smatrate da treba liječnicima u Hrvatskoj?

Ukidanje Časnog suda koji si daje pravo da sudi doktore, a apsolutno je neustavna kategorija. Tako i mi u kvartu možemo napraviti sud. Časni sud treba samo provoditi odluke sudova.

Trebamo i povjerenstvo za odnose s liječnicima u inozemstvu. Ne koristimo kontakte koje imamo u svijetu. U Cleveland Clinic imamo dr. Tomislava Mihaljevića i umjesto da organiziramo da naši liječnici idu tamo, da Komora financira takve studijske posjete, mi se bavimo strujom. Komora treba služiti i trošiti novac za takvu suradnju i učenje u inozemstvu.

No liječnici odlaze raditi u inozemstvo?

Nitko ne odlazi jer im je lijepo na tamo nekom švedskom fjordu. Odlaze iz ekonomskih razloga, jer se tamo može pristojno raditi i živjeti od svog posla. A bez ikakve politike. Mi hoćemo zadržati doktore, a ne brojiti koliko ih odlazi. Ljudima se trebaju pružiti egzistencijalni uvjeti. Građani misle da je zdravstvo besplatno, a nije. Nemamo dovoljno doktora u primarnoj i bolničkoj zdravstvenoj zaštiti, a oni su temelj opstanka sustava zdravstva i same države jer, ako nas nema tko liječiti, onda nema ni države.

Kad spominjete politiku, i vi ste politički aktivni?

Nikad se nisam profesionalno bavio politikom, nijedan dan nisam proveo izvan operacijske sale. Politikom sam se bavio dobrovoljno, a ne da imam neke funkcije. Stvarno sam htio nešto promijeniti. Sada nisam politički aktivan i Komoru ne shvaćam kao politiku, nego cehovsku liječničku aktivnost. Važno mi je što će biti s mojom državom i kolegama, a ovo je stvar struke i ceha. Komora ne smije biti politička organizacija, ona mora biti neovisna o bilo kojoj Vladi i sa svakom Vladom je nužno pregovarati, a ne ucjenjivati.

Javnosti ste poznati zbog afera otprije koju godinu kada vas se prozivalo za mito?

Na sudu sam dokazao da je to izmišljena afera i dobio sam spor. Lažna afera iz određenih motiva koji danas više nisu ni meni samom važni.

vecernji.hr