NAČELNICI I GRADONAČELNICI Osigurati minimalnu plaću, a izbore održati 2022.

NAČELNICI I GRADONAČELNICI Osigurati minimalnu plaću, a izbore održati 2022.
hercegovina.info

Načelnici i gradonačelnici u FBiH okupljeni u Predsjedništvo Skupštine Saveza općina i gradova Federacije BiH (SOGFBiH), održali su jučer drugu izvanrednu online sjednicu Predsjedništva Saveza općina i gradova Federacije BiH povodom prijedloga Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, koji je utvrdila Vlada Federacije i uputila u parlamentarnu proceduru, i povodom raspodjele financijskih sredstava od kredita Međunarodnog monetarnog fonda (MMF).

Predsjedništvo SOGFBiH je, osim ovoga, raspravljalo i o zaključku SIP-a o pokretanju inicijative za izmjene Izbornog zakona BiH, kojim bi se omogućila eventualna odgoda lokalnih izbora, kao i o nizu ostalih pitanja, koja se tiču izazova, s kojima se općine i gradovi u FBiH suočavaju uslijed proglašenja stanja nesreće uzrokovanog pojavom pandemije koronavirusa.

Po pitanju mjera Vlade Federacije BiH za ublažavanje i saniranje ekonomskih posljedica nastalih uslijed proglašenja stanja nesreće navedenih u Prijedlogu Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, Predsjedništvo SOGFBiH inzistira da se ovim zakonom trebaju izričito tretirati uposleni u poslovnim subjektima, kojima je obustavljen, onemogućen i zabranjen rad temeljem odluka organa vlasti i Federalnog stožera civilne zaštite na način da im se subvencionira minimalna plaća, kako bi im se osigurao dohodak i očuvala radna mjesta, jer su ove kategorije trenutačno najugroženije. Predsjedništvo SOGFBiH je jednoglasno utvrdilo svoje zahtjeve i zaključke po pitanju trenutačnog seta ekonomskih mjera Vlade FBiH:

  • - Inzistiramo da Vlada FBiH Zakonom o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica osigura subvencioniranje minimalnih plaća uposlenicima u poslovnim subjektima, kojima je obustavljen, onemogućen i zabranjen rad temeljem odluka organa vlasti i Federalnog stožera civilne zaštite, kako bi se zaštitile ove kategorije stanovništva i sačuvala njihova radna mjesta
  •  
  • - Zahtijevamo da se naglasi da se prenamijenjena namjenska sredstva (iz čl. 12. predloženog Zakona) koriste isključivo za namjene saniranja zdravstvenih, SOCIJALNIH i ekonomskih posljedica proglašenja stanja nesreće
  •  
  • -Zahtijevamo da se upravni postupci ne smiju prekidati za vrijeme trajanja stanja nesreće na području Federacije BiH
  •  

Što se tiče raspodjele sredstava Međunarodnog monetarnog fonda u dogovorenom iznosu od 330 milijuna eura, Predsjedništvo SOGFBiH inzistira da jedinice lokalne samouprave u F BiH MORAJU sudjelovati u raspodjeli sredstava od kredita Međunarodnog monetarnog fonda koji iznosi 330 milijuna eura, jer će, svakako, općine i gradovi sudjelovati u otplati ovog duga temeljem nepravednog umanjivanja osnovice za raspodjelu prihoda od indirektnih/neizravnih poreza.

Naglašeno je da se općine i gradovi u FBiH konstantno suočavaju s nedostatkom financijskih sredstava, jer su im prihodi kontinuirano nepravedno umanjivani temeljem sustava otplate vanjskog duga FBiH, pri kojemu se iznos otplate vanjskog duga, koji je najvećim dijelom rezultat zaduživanja viših razina vlasti, oduzima od iznosa prihoda od indirektnih poreza prije raspodjele ovih prihoda po pojedinačnim razinama vlasti. Na ovaj način općine i gradovi su primorane otplaćivati vanjski dug koji načine kantonalna i federalna razina vlasti.

Upozoreno je da problem nedostatka financijskih sredstava u općinskim i gradskim proračunima posebno dolazi do izražaja u trenutačnoj situaciji, što bi moglo financijski ugroziti općinske i gradske proračune i dovesti u pitanje funkcionalnost pojedinih jedinica lokalne samouprave u FBiH.

Između ostalog, Predsjedništvo SOGFBiH se izjasnilo i oko inicijative SIP-a BiH o izmjenama Izbornog zakona, kojim bi se uveo pojam izvanrednih okolnosti i regulacija eventualne odgode izbora, davši potporu zaključku SIP-a, pri čemu se potenciraju i raniji zahtjevi SOGFBiH za objedinjavanjem održavanja općih i lokalnih izbora u istoj kalendarskoj godini. Na taj način, Predsjedništvo SOGFBiH podržava da se naredni opći i lokalni izbori održe 2022. godine, smatrajući to troškovno isplativijim i opravdanijim.

Budući da je Vlada FBiH odlučila poništiti raspodjelu transfernih sredstava nižim razinama vlasti, Predsjedništvo SOGFBiH je zauzelo jasan stav da se uz prethodno utvrđene transparentne kriterije za raspodjelu, financijska sredstva u iznosu od 21 milijun KM, koja su u proračunu Federacije BiH bila planirana za kantone i lokalne zajednice, vrate kao pomoć proračunima općina, gradova i kantona.

Ove zaključke i zahtjeve SOGFBiH će dostaviti svim relevantnim institucijama u zemlji kao i predstavnicima međunarodne zajednice u BiH.

Pri preuzimanju teksta, obavezno je navesti hercegovina.info i autora kao izvor te dodati poveznicu na autorski članak.