NA TERENU Oko 200 migranata sklonjeno s granice sa Hrvatskom

NA TERENU Oko 200 migranata sklonjeno s granice sa Hrvatskom
Služba za poslove sa strancima

Inspektori Službe za poslove sa strancima (SPS), provodeći pojačane operativne aktivnosti usmjerene na kontrolu kretanja i boravka stranaca na području Unsko - sanske županije (USŽ), utvrdili su da na lokalitetu Bosanske Bojne, u neposrednoj blizini granice sa R. Hrvatskom u napuštenim objektima boravi nekoliko desetaka migrantskih obitelji.

Obzirom da su migranti nelegalno boravili u objektima u kojima nije bilo minimum uvjeta za njihov boravak tijekom zime, Služba je inicirala i koordinirala niz aktivnosti na njihovom izmještanju sa navedenog lokaliteta, te zbrinjavanju u privremene prihvatne centre Borići i Sedra koji su predviđeni za smještaj obitelji i ranjivih kategorija migranata.

U posljednja tri dana, Služba za poslove sa strancima je u suradnji sa Graničnom policijom BiH, Ministarstvom unutarnjih poslova USŽ i Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM), sa navedenog lokaliteta izmjestila i u Privremene prihvatne centre smjestila 53 migrantske obitelji sa ukupno 199 članova, od kojih je 105 djece. 

Tijekom provođenja ovih aktivnosti identificirana su i dva maloljetnika bez pratnje kojima je određen privremeni staratelj. Svi migranti su zbrinuti i uz neophodnu medicinsku trijažu su smješteni u izolacijski dio ovih centara u skladu sa epidemiološkim mjerama za sprječavanje širenja virusa covid - 19.

Kapaciteti za smještaj migranata na području USŽ su u potpunosti popunjeni i u njima trenutno boravi više od 3200 migranata. Služba će i u narednom periodu nastaviti provoditi pojačane aktivnosti kontrole kretanja i boravka stranaca u Bosni i Hercegovini, navodi se u priopćenju iz Ureda za informiranje SPS.