Na području Tuzlanske županije oko 100.000 prevarenih žiranata

Na području Tuzlanske županije najviše prevarenih žiranata ima u općini Lukavac gdje su ljudi podigli veliki broj kredita i otišli u strane zemlje, a kredit vraćaju druge osobe to jest žiranti.

Iz Udruženja korisnicima poručuju, kada vrate kredit da obavezno od banaka i mikrokreditnih organizacija traže povrat mjenica, jer samo tako mogu spriječiti prevaru.

Navodno mikrokreditne organizacije uništavaju mjenice nakon što klijent isplati kredit i za takvo nešto imaju zapisnike koje će tražiti Udruženje prevarenih žiranata kako bi se izvršila kontrola.

Iz ovog jedinog udruženja u BiH koje brine za zaštitu žiranata najavljuju da će se obratiti svim institucijama u BiH kako bi se prestalo sa oduzimanjem njihove imovine, jer krivicu snose i banke i mikrokreditne organizacije koje nisu vršile detaljnu provjeru svojih klijenata kojima su odobrena kreditna sredstva.

U Federaciji BiH ima preko 250.000 prevarenih žiranata, podatak je Udruženja, dok je na području Tuzlanske županije ta cifra oko 100.000.

rtvslon.ba