NA GODINU DANA Iz BiH udaljeno 16 Turaka

NA GODINU DANA Iz BiH udaljeno 16 Turaka
SPS

Služba za poslove sa strancima (SPS) je u posljednja dva dana u Republiku Tursku vratila 16 njenih državljana koji su ilegalno boravili na teritoriji Bosne i Hercegovine. Naime, operativnim radom inspektori Službe otkrili su 16 ilegalnih migranata koji su boravili u Bosni i Hercegovini za koje je u postupku utvrđeno da su državljani Turske.

Svim osobama su izrečene mjere protjerivanja sa teritorije Bosne i Hercegovine sa zabranom ulaska i boravka u periodu od godinu dana. Do trenutka udaljenja sa teritorije BiH, državljani Turske bili su pod nadzorom u Imigracijskom centru. Osobe su sprovedene do Međunarodnog aerodoroma Sarajevo preko kojeg su napustili Bosnu i Hercegovinu.

U okviru mjera i aktivnosti suprotstavljanja nezakonitim migracijama, u suradnji Službe za poslove sa strancima i Međunarodne organizacije za migracije, kroz Program potpomognutog dobrovoljnog povratka, sa teritorije Bosne i Hercegovine udaljeno je 11 osoba u zemlje porijekla. Riječ je o šest državljana Pakistana i pet državljana Iraka.

Služba za poslove sa strancima je predmetnim osobama izrekla mjeru protjerivanja zbog ilegalnog boravka na teritoriji Bosne i Hercegovine sa zabranom ulaska i boravka u periodu od jedne godine. Služba kontinuirano radi na podizanju svijesti migranata o značaju i prednostima dobrovoljnog povratka u njihove zemlje porijekla, navedeno je iz Ureda za informiranje SPS.