Na Bijači deset puta manje robe, putnika i vozila nego na Doljanima

Međutim, prema riječima direktora Granične policije BiH Vinka Dumančića, još nije dostigao svoj puni kapacitet u prometu roba, putnika i vozila jer je promet i do deset puta manji u odnosu na veoma frekventni prijelaz Doljani.

"BiH bi morala stvarno da razmisli šta se dešava kad na jednom graničnom prijelazu - koji nema nikakve uvjete, ima godišnje 170.000 vozila, a na drugom - koji ima sve uvjete, ima samo 17.000 godišnje. To je stvar za koju bi ozbiljna zemlja postavila glasno pitanje kako taj problem riješiti", upozorava Dušanka Majkić, predsjedavajuća Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH.

Dok se ne stvore uvjeti i ambijent funkcioniranja svih graničnih prijelaza u državi, što bi svakako trebao biti interes nadležnih državnih institucija, Komisija za obranu i sigurnost BiH, istaknuli su, pružat će podršku Graničnoj policiji BiH.

"Činit ćemo sve u Parlamentarnoj skupštini prilikom usvajanja proračuna da se osiguraju neophodni uvjeti potrebna financijska sredstva", kazala je Borjana Krišto, dopredsjedavajuća Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH.

Beriz Belkić, član Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH, smatra da se treba još raditi i pomoći Graničnoj policiji kako bi se kadrovski popunila te materijalno i tehnički što je moguće bolje opremila.

Kao što je opremljen, rečeno je, granični prijelaz s hrvatske strane - Nova Sela, gdje su mogli vidjeti kako prijelazi trebaju izgledati ako zemlja želi svoj ulazak u EU.

Federalna.ba