MOŽE I OD EKSTREMNIH DESNIČARA Očajnička zaduženja Vlade Republike Srpske

Milorad Dodik ročište
Klix

Nemoćna zbog gašenja izvora financiranja na svjetskom tržištu, Vlada Republike Srpske, čiji su brojni članovi pod sankcijama, kao i predsjednik RS i član Predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda, spas je potražila u zaduživanju, točnije kreditiranju iz ekstremno desne i konzervativne Saudijske Arabije i njenog Fonda za razvoj koji će pozajmiti novac za velike infrastrukturne i energetske projekte.

Saudijski fond za razvoj za koji se već nekoliko godina u svjetskoj javnosti govori da svoje naftno bogatstvo koristi za ulaganje ogromnih iznosa u druge zemlje, zbog čega su mnogi zabrinuti da će moć izvedena iz novca biti iskorištena za buduće političke ciljeve, predstavljen je u Srpskoj samo kao partner za budućnost koji želi da investira i pomogne. Portal ETrafika je istražio gdje je sve planirano da se ulaže saudijski novac na području pomenutog entiteta i kakve to političke posljedice može da ima.

Upućeni u ove projekte kažu za eTrafiku da se iza svega krije očigledan nedostatak izvora za zaduživanje i financiranje potreba za opstanak vlasti, pogotovo u izbornoj godini, zbog čega Vlada RS pokušava da se pokrije tako što gura ministarstva i općine u kredite, gdje god im se ukaže prilika, makar to bilo i kod onih koji su iznad svega poznati po kršenju ljudskih prava, rigidnim zakonima i surovom kažnjavanju podanika.

Da Saudijski fond u odnose sa Srpskom ulazi sa određenim političkim konotacijama, vidi se i po tome da za kredite i zajmove zahtijevaju garanciju otplate od BiH, pa i pored Vlade RS i općina, svi projekti prolaze i odobrenje Vijeća ministara BiH, uz obvezni uvjet da ne smiju biti povezani s borcima Republike Srpske.

Do prvih projekata za nepuna tri mjeseca

Saudijski fond bio je povod za veliki sastanak Vlade RS sa svim načelnicima i gradonačelnicima, te direktorima javnih poduzeća u veljači ove godine, koji su ohrabreni da im predlože projekte i zatraže kredite, što je rezultiralo sa 77 prijedloga vrijednih ukupno 2,5 milijardi maraka, od čega je odabrano prvih devet u ukupnom iznosu od 161 milijun maraka.

Prema riječima sugovornika eTrafike, radi se samo o prvom paketu projekata za koji je odobreno kreditiranje s kamatama od 1,5 odsto, a na jesen se očekuje novi paket kroz koji će se financiranje, točnije, kreditiranje proširiti na druge, uglavnom infrastrukturne i energetske projekte.

“Drugi paket projekata bi trebalo da se razmatra na jesen. Radi se o kreditima sa kamatom od 2,5 odsto na razdoblje od 20 godina i sa grejs periodom od pet godina. Njih zanimaju projekti prometne i druge infrastrukture, a kreditiranje će biti ponuđeno i onima u kojima je država partner, jer njih zanima BiH kao cjelina, a ne u dijelovima”, rekao je dobro obaviješteni izvor eTrafike.

On govori da je komunikacija sa Saudijcima nastala tako što se njihova kompanija obratila Vladi RS u vezi solarne elektrane na području Bijeljine.

“Ponudili su potom da se suradnja proširi i na ovaj fond, koji bi razgovarao o projektima za Republiku Srpsku. Oni su ranije surađivali sa FBiH i kreditirali njihove projekte, pa su procijenili da ih ponude i nama, zato što njih BiH zanima kao cjelina”, rekao je naš sugovornik.

Vijeće ministara je tako prošleog tjedna prihvatio inicijativu Ministarstva financija i trezora BiH i imenovao delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o zajmu između Saudijskog fonda za razvoj i BiH, za projekt izgradnje studentskog doma na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, u iznosu 13 milijuna američkih dolara (23,6 milijuna maraka). Radi se o dodatnih 380 smještajnih jedinica na ovom fakultetu proširenjem prostora i izgradnjom novog paviljona Studentskog centra “Boriša Starović” u Foči.

“Zajam je alociran na Republiku Srpsku, s rokom otplate od 20 godina, uključujući pet godina grejs perioda uz kamatnu stopu od 1,5 odsto godišnje”, rekli su u Vijeću ministara BiH.

Na istoj sjednici prihvaćena je inicijativa Ministarstva financija i trezora BiH i imenovana delegacija za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o zajmu za projekt izgradnje i opremanja znanstveno–tehnološkog parka, te adaptacija postojećeg platoa pored objekta u moderan parking u sklopu Kampusa Univerziteta u Banjaluci, ukupne korisne površine 7.758,02 kvadratna metra na pet etaža. Za ovaj projekt je odobreno zaduženje u istom iznosu i pod istim uvjetima.

“Ukupan iznos zaduživanja Republike Srpske za ova dva projekta je 26 milijuna dolara (47,2 milijuna maraka)”, rekli su u Vijeću ministara BiH.

Prema informacijama iz Vlade RS, odnosno Ministarstva financija, projekti se predlažu dva puta godišnje, a u travanjskom terminu ih je odobreno devet koji će biti predloženi Saudijskom fondu za kreditiranje.

Kažu i to, da su ministarstava dala 44 projektna prijedloga, ukupne vrijednosti 2,2 milijarde KM, a odabrana su četiri projekta ukupne vrijednosti 116,9 milijuna KM. Posmatrajući strukturu dostavljenih aplikacija, kažu, najviše vrijednosti su iz sektora energetike (945 milijuna KM) i prometa (milijuna KM). Općine su predložile 33 projekta u vrijednosti od 264 milijuna KM, a odabrano je pet u vrijednosti 44,8 milijuna KM. Odabir je vršen prema vrijednost investicije, zastupljenosti po sektorima, regionalnoj zastupljenosti, mogućnosti zaduživanja, spremnosti projekata za realizaciju (tehnička dokumentacija).

U odgovoru za eTrafiku, iz ovog Ministarstva su rekli da je odabran projekat regulacije korita rijeke Križevice u Srebrenici, vrijedan 11,5 milijuna KM, čiji je predlagač općina Srebrenica.

“Odobren je i projekt druge faze izgradnje i opremanje studentsko-đačkog doma u Vlasenici, vrijednosti 8,2 milijuna maraka čiji je predlagač općina Vlasenica, a s ciljem unapređenje kvaliteta i standarda đaka i studenata na području regije”, rekli su u Ministarstvu financija RS.

Interesantno je da se ovdje radi o Studentsko-đačkom domu “Srbija” u Vlasenici, čija je izgradnja počela 2018. godine, a ni do danas nije odmakla od betonske konstrukcije za koji je Srbija donirala milijun i pol maraka u okviru projekta “Srbija Srpskoj”, o čemu je portal eTrafika ranije pisao.

Zamišljen kao grandiozni objekat od 7.500 kvadratnih metara, sa 130 soba i preko 300 kreveta (u gradu u kojem ima jedva 150 studenata, ako ne i manje), za koji je kamen temeljac položio predsjednik RS Milorad Dodik, ovaj dom je trebalo da ima i sve prateće sadržaje za jedan studentski centar i to u roku od 200 dana. Umjesto toga, ovaj objekat danas je dom za napuštene pse i deponija za smeće.

Upućeni su tada rekli da je najveći dio doniranog novca potrošen u financiranje kampanje pred izbore.

Treći projekt koji će ići na odobrenje Saudijcima je izgradnja JU Srednjoškolski centar “Istočna Ilidža”, vrijedan 9,7 milijuna KM, a četvrti obuhvaća izgradnju infrastrukturnih objekata u Prijedoru, vrijednih 9,4 milijuna KM. Radi se o vrtiću, sportskim dvoranama i regionalnim sanitarnim deponijama.

Saudijci bi trebalo da kreditiraju i modernizaciju sustava upravljanja otpadom u Gradišci za pozajmicu od 5,9 milijuna KM, koja ne vidi drugi način da smanji broj divljih deponija, kao i rekonstrukciju i opremanje četiri psihijatrijske ustanove u Republici Srpskoj (Banjaluka, Sokolac, Modriča i Višegrad) u vrijednosti od 23,2 milijuna KM. Iza ovog projekta stoji Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, a za ovaj projekt već je kod Razvojne banke Savjeta Europe pozajmljeno 15 milijuna.

Na kredit će se rekonstruirati i rebilitirati distributivna mreža sa zamjenom transformatora i opreme 35/10 trafostanica i to za šest milijuna maraka na području Elektroprivrede Trebinje.

Projekt je predložilo Ministarstvo energetike i rudarstva. Obuhvata zamjenu opreme glavne distributivne trafostanice u opštini Gacko, zamjenu transformatora u trafostanicama Gacko, Ljubinje, Trebinje 2, Plana, Berkovići i Volujac, kao i rehabilitaciju i rekonstrukciju distributivne mreže srednjeg i niskog napona.