MOSTARSKI IZBORI Stigla naredba za brojanje listića na još nekoliko biračkih mjesta

MOSTARSKI IZBORI Stigla naredba za brojanje listića na još nekoliko biračkih mjesta
Hercegovina.info

Središnje izborno povjerenstvo (SIP) BiH je na 7. (žurnoj, korespodentnoj) sjednici održanoj 11.1. ove godine, usvojilo Naredbu kojom se Glavnom centru za brojanje naređuje da izvrši ponovno brojanje glasačkih listića i utvrdi rezultate izbora sa redovitih biračkih mjesta u Gradu Mostaru po političkim subjektima i kandidatima političkih subjekata, kako slijedi:

a) za nivo gradske izborne jedinice-199 na biračkim mjestima 152A003A (Dračevice A - društveni dom Dračevice), 154A002 (O.Š. Gornja Drežnica), 154A007A (O.Š. Potoci), 154A009 (O.Š. Vrapčići), 155A002 (Carina 1 - vatrogasna kula), 155A003 (Brankovac 2 - IV osnovna škola) i 155A008 (Šehovina 1 - O.Š. Mustafa Ejubović)

b) za nivo izborne jedinice gradskog područja 3 (Jugoistok) - 152 na biračkom mjestu 152A003A (Dračevice A - društveni dom Dračevice);

c) za nivo izborne jedinice gradskog područja 1 (Sjever) – 154 na biračkim mjestima 154A002 (O.Š. Gornja Drežnica) i 154A007A (O.Š. Potoci) i

d) za nivo izborne jedinice gradskog područja 2 (Stari Grad)-155 na biračkim mjestima 155A003 (Brankovac 2 - IV osnovna škola) i 155A008 (Šehovina 1 - O.Š. Mustafa Ejubović).

Ponovno brojanje po navedenoj naredbi će početi u utorak, 12.1.2021. godine od 10 sati u Glavnom centru za brojanje u Sarajevu (Zetra), prema dinamici koju je utvrdio direktor Glavnog centra za brojanje.

Naredba će biti objavljena na web stranici Središnjeg izbornog povjerenstva BiH i smatrat će se da je na taj način dostavljena svim sudionicima u izbornom procesu. Sukladno članku 5.31 Izbornog zakona BiH kandidati političkih stranaka, koalicija, listi neovisnih kandidata i neovisni kandidati koji se pojavljuju na glasačkom listiću za koji se vrši ponovno brojanje, kao i drugi akreditirani promatrači, mogu biti prisutni tijekom ponovnog brojanja, navodi se u priopćenju iz Ureda za informiranje SIP-a.