Moodys snizio kreditni rejting BiH, vjerovatan pad na samo dno

U saopćenju se navodi da je "agencija snizila rejting državnih obveznica BiH za jedan stupanj i pokrenula razmatranje mogućeg daljeg sniženja", prenijela je agencija AFP.

Rejting pod oznakom C je najniži i podijeljen je na pet podkategorija.

Ključni razlozi za sniženje boniteta BiH su "pogoršanje fiskalnog stanja vlade, uključujući pojavu velikih strukturnih deficita, kao i ograničeni pristup financiranju na tržištu", navela je američka agencija.

Europska unija traži od vlade u Sarajevu da primjeni strukturne reforme. Vlada, koja je zbog političkih nesuglasica formirana čak 16 mjeseci nakon izbora iz listopada 2010, tek treba da usvoji budžet za 2012. godinu. Radi toga je došlo do kašnjenja u isplati obaveza jednoj komercijalnoj banci i nekoliko inozemnih financijskih institucija.

"Moody's" je dodao kako očekuje da će "antagonistička politička dinamika odgovorna za pogoršanje stanja i dalje biti prisutna".

Agencije