Međunarodni dan invalida

Dužnost svakog pojedinca, institucije ili organizacije je uvažavati potrebe osoba sa invaliditetom i omogućiti im pomoć u ostvarenju njihovih potreba.
Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih ovim putem poziva sve građane Hercegbosanske županije da se u okviru svojih mogućnosti uključe u ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom. Također, ministarstvo izražava podršku radu udrugama na području Hercegbosanske županije koje okupljaju osobe s invaliditetom sa željom da uspiju svojim članovima pomoći u najvećoj mogućoj mjeri u prevladavanju svakodnevnih životnih poteškoća i iznalaženju načina za bolji i ljepši život.