Mario Mikulić: Ratuj za projekte i radna mjesta

Mario Mikulić: Ratuj za projekte i radna mjesta
Pozivam te iste da „ratuju" za ono za što ih je narod birao, a to je borba za nova radna mjesta, za nas mlade, za naše bolje sutra, za projekte koji donose boljitak svima nama.
U trenutku dok mladi ljudi na kolodvorima diljem naše države kupuju jednosmjerne karte za zemlje Europske unije tražeći bolju i sigurniju budućnost za sebe i svoju djecu i dok se Bosna i Hercegovina nalazi na putu ka euroatlantskim integracijama ovakve i slične izjave vodećih političara su opasne i nepotrebne.

Problemi se rješavaju dijalogom i upravo dijalogom će se riješiti problem donošenja novog Izbornog zakona i Zakona o RTV sustavu BiH, socio-ekonomski problemi, vladavina prava, odgovori na Upitnik Europske komisije, približavanje NATO-u Bosne i Hercegovine i sva druga važna pitanja u BiH, a svima onima koji misle da će konfliktnim izjavama uplašiti hrvatski narod da se bori za ravnopravan položaj u Bosni i Hercegovini poručujem da im to neće proći.