Marić tvrdi da su došli bolji dani, Kordić da je proračun i razvojni, no najvažnijih Mostaraca ipak nema u proračunu

Marić tvrdi da su došli bolji dani, Kordić da je proračun i razvojni, no najvažnijih Mostaraca ipak nema u proračunu
Hercegovina.info

Gradsko vijeće (GV) Mostara na današnjoj je sjednici usvojilo proračun Grada Mostara za 2021. u iznosu od 91.161.151, od čega će za plaće otići 15.886.480 maraka, a za materijalne troškove 17.658.932 milijuna maraka. Predsjednik GV Mostara Salem Marić optimistično je kazao da za Mostar dolaze neka bolja vremena, dok je gradonačelnik Mario Kordić ustvrdio da je proračun i razvojni budući da će 20 posto sredstava otići na projekte u gradu.

"Prije svega ja ću reći da su neki novi dani za Mostar došli, nadam se pozitivni i jedna pozitivna priča i da ovo Vijeće, zajedno s gradonačelnikom i Gradskom upravom ima snage, i da konačno iz Mostara idu fine poruke. Usvojili smo dvije ključne odluke za Mostar – proračun i odluku o izvršenju proračuna. U nastavku nas očekuju dvije jako bitne odluke, jedna je o davanju ovlaštenja u javnim poduzećima, kojima je vlasnik Grad, a druga o donošenju javnog interesa za glavnu ulicu od Hita - od kružnog toka do hotela 'Ero'. Nadam se da ćemo danas usvojiti i te odluke i siguran sam da u ovoj godinu, uz još jednu krucijalnu odluku, odluku o legalizaciji, Gradsko vijeće i Gradska uprava dalo puni doprinos i opravdalo očekivanja Mostaraca“, poručio je Marić.

Gradonačelnik je pak poručio da je proračun preduvjet da se počne s radom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Sretan sam da smo uspjeli donijeti gradski proačun, kao najvažniji dokument Grada, da bi napravili idući korak. Pitali ste je li on razvojan. S obzirom da je 20 posto proračuna predviđeno za projekte u Gradu Mostaru moram reći da je i razvojan. Naša obveza je da već od sutra operacionaliziramo proračun, odnosno taj novac počnemo trošiti na pravi način i transparentno. Vidim da me već kritiziraju i pitaju što je to gradonačelnik napravio. Mislim da smo puno napravili samom činjenicom da je proračun donesen. Slijede još dvije važne odluke, koje će, nadam se, isto proći, a one su preduvjet preslagivanja javnih poduzeća, jer nam je to sljedeća velika misija u ovoj godini, da dođu nove uprave i pokrene se čitav grad“, ustvrdio je Kordić kazavši da je protočnost rada Vijeća plod dobre i svakodnevne komunikacije.  

Amandmana je bilo. HRS je tražio da se sredstva s konta 614323 Financiranje parlamentarnih grupa vijećnika u Gradskom vijeću - 520.000,00 KM prebace na sljedeće iznose, na navedena konta i za navedene namjene: 681421 – Transferi pojedincima – naknade za novorođeno dijete (400 KM po djetetu) 390.000 KM, 681421 – Transferi pojedincima – jednokratna naknada za pomoć roditeljima njegovateljima djece s teškim invaliditetom koji zahtjevaju 24-satnu skrb 20.000 KM, 681421 – Transferi pojedincima – pomoć žrtvama obiteljskog nasilja 20.000 KM, 614526 – Subvencije za potporu mladima za startup poduzeća 50.000 KM, 614432 – Subvencije za zapošljavanje osoba s invaliditetom 40.000 KM, a što je odbijeno.

Potom su tražili da se s konta 821372 - nabavka urbanog mobilijara 120.000 – odustane od nabave svjetlećih ukrasnih elemenata u iznosu od 60.000, 00 KM, a sva planirana sredstva uložiti u igračke za djecu s poteškoćama i invaliditetom (edukativne ploče prilagođene djeci s teškoćama i igračke koje pomažu razvoju motoričkih sposobnosti) u parku Zrinjevac, te da se s računa 821372 60.000 KM usmjeri za rekonstrukciju postojećih vanjskih igraona u skladu sa standardima prema rezultatima procjena sigurnosnih rizika igraona, što im je djelomično usvojeno. 

SDP BiH je tražio novce za 'Sigurnu kuću', za sufinanciranje troškova potpomognute oplodnje, što je odbijeno. Treći amandman je bio da se daju sredstva U.G. 'Pravo na grad', na što je kazano da će im se vjerojatno dati 5.000 iz tekuće rezerve. Četvrti amandman bila je izgradnja nogostupa u Raštanima, što su povukli jer je već bilo predviđeno. Vijećnik Adil Šuta tražio je više sredstava za Caritas i Merhamet, a tražena su i sredstva za majke. Da se mostarskoj novorođenčadi isplaćuje 400 km ruku je diglo 8 vijećnika, dok su ostali bili suzdržani. Tako se u proračunu Mostara za 2021. opet nisu našle majke i djeca. Najmlađi i najvažniji Mostarci i dalje su na čekanju, možda ih se uvrsti nakon rebalansa. Podsjetimo, za razliku od susjednih općina i gradova koji to obilato čine, Mostar nema podršku rađanju djece, makar simboličnu. I ovaj grad muku muči s iseljavanjem mladih obitelji, koje nemaju pomoć ni pri kupnji prve nekretnine. Najveća zamjerka gradskom proračunu su upravo te dvije stavke, koje su morale biti uvrštene.