LUTRIJA BIH Igra javnih nabavki u kojoj se unaprijed zna tko dobiva

Lutrija BiH
Wikimedia

Kada Lutrija Bosne i Hercegovine pokrene postupak javne nabavke za oglašavanje u medijima, onda nema sumnje tko će posao na tenderu i dobiti. Razlog je jednostavan – ovaj ugovorni organ već u predmetu nabavke odredi na kojeg ponuđača se ona i odnosi.

Piše: Miljan Kovač

To što na ovakav način grubo krše odredbe Zakona o javnim nabavkama u Lutriji ne mare – potencijalni ponuđači se ne usuđuju ni žaliti, jer žalba je skupa, a ishod neizvjestan.

Sretni dobitnici 

Među posljednjim “sretnim dobitnicima” Lutrije BiH su sarajevska agencija „Netra”, Radio M i Radio Dobre Vibracije. Njima su u postupku javne nabavke podijeljene na lotove, dodijeljeni poslovi ukupne vrijednosti oko 50 tisuća maraka bez PDV-a.

Lutrija BiH je krajem prošle godine agenciji “Netra” iz Sarajeva dodijelila posao vrijedan 25.634,75 maraka bez PDV-a.

Riječ je o javnoj nabavci podijeljenoj u više lotova, a čiji predmet je oglašavanje u programima radio i TV stanica.

Spomenuta agencija jedina je dostavila ponudu za ovaj lot, što i nije nikakvo iznenađenje, s obzirom na to da je kao predmet nabavke navedeno “Oglašavanje Lutrije BiH u programu radio - stanica RSG radio, Radio Mix i Antena Sarajevo”.

Lutrija BiH

Kako je agencija “Netra” jedan od pravnih subjekata koji čine medijsku grupaciju u kojoj su još i RSG radio i radio Mix, nije bilo dileme tko može dobiti ovaj posao javne nabavke. Preciznim navođenjem u tenderskoj dokumentaciji na koje radio - stanice se predmet nabavke odnosi, unaprijed je eliminirana svaka moguća konkurencija.

Lutrija BiH

Isti slučaj je i s preostalim lotovima ove nabavke. Tako je lot 2, čiji je predmet oglašavanje u programu radio - stanice Radio M, logično, dodijeljen Radiju M koji je, očekivano, bio jedini ponuđač pa je zaključen ugovor u iznosu od 13.600 maraka.

Oglašavanje na Radio Dobre Vibracije

Oglašavanje Lutrije BiH u programu radio - stanice Radio Dobre Vibracije, dodijeljeno je također radio - stanici čije ime je navedeno u predmetu javne nabavke. Vrijednost ugovora u ovom slučaju je 10.621,00 maraka. Da spomenuti ponuđači nisu strahovali od moguće konkurencije, govori i to što su sve dostavljene ponude ili identične ukupnoj procijenjenoj vrijednosti nabavke ili je, kao u slučaju agencije “Netra”, cijena ponude neznatno niža od ukupne procijenjene vrijednosti ugovora.

Da je na ovaj način oštro prekršen Zakon o javnim nabavkama, tako što je napravljena diskriminacija potencijalnih ponuđača, smatraju i u Transparency Internationalu BiH (TI).

„Ne smije se u proceduri javne nabavke, bez obzira radi li se o otvorenom postupku ili konkurentskom zahtjevu, upućivati na konkretne ponuđače. Ugovorni organ može označiti na koje tržište cilja, ali ne smije konkretno navoditi na koji medij se nabavka odnosi, jer to je otvorena diskriminacija drugih medija“, kaže Damjan Ožegović iz TI BiH.

S Hayatom se nema tko nadmetati

I Hayat televizija ima dobru poslovnu suradnju s Lutrijom BiH. Plod te suradnje je ugovor o javnoj nabavci koji je Edhem Pašukan, direktor Lutrije 16. svibnja prošle godine zaključio s Hayatom, a čija vrijednost je 39.501 marka bez PDV-a.

Nabavka je podijeljena na lotove, a Hayat je jedini dostavio ponudu za lot broj 3. To je bilo i za očekivati, budući da je kao predmet nabavke po ovom lotu navedeno „Oglašavanja Lutrije BiH u programu televizije Hayat“, čime je unaprijed eliminirana moguća konkurencija.

Lutrija BiH

Nabavka je provedena otvorenim postupkom i podijeljena je u više lotova. U svim lotovima je kao predmet nabavke precizno navedeno ime medija u čijem programu se lutrija želi oglašavati. Tako je nabavka „Oglašavanje u programu N1 BiH” dodijeljena agenciji “Ascanius Media”. Vrijednost ovog ugovora iznosila je 30.025 maraka. Ni u ovom slučaju, kao ni u ostalim lotovima u ovom postupku, očekivano, nije bilo konkurencije. Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine u ovakvoj situaciji je više nego jasan.

“Osim ako nije opravdano predmetom nabavke, u tehničkoj specifikaciji se ne smije uputiti na određenog proizvođača, na porijeklo ili na poseban postupak, na marke, patente, tipove ili određeno porijeklo, ako bi se time pogodovalo ili bi se isključili određeni gospodarski subjekti ili određeni proizvodi”, navodi se između ostalog u članu 54 ovog zakona.

U zakonu se dalje navodi i da su “takve napomene dopuštene samo ako se predmet nabavke ne može dovoljno precizno i razumljivo opisati, ali se bez izuzetka moraju označiti s dodatkom ili ekvivalentom”.

Što u slučaju spomenutih javnih nabavki Lutrije BIH nije slučaj, a zakon je neumoljiv pa kaže i da “nepoznavanje predmeta nabavke ne oslobađa ugovorni organ obveze definiranja predmeta nabavke na stvarno konkurentskoj osnovi”.

Međutim, praksa po kojoj Hayat dobiva identičan posao javne nabavke od Lutrije BiH, na gotovo identičan način ponavlja se godinama.

Štoviše, prethodnih godina prostora za konkurenciju je bilo još manje, jer je kao postupak javne nabavke primjenjivan konkurentski zahtjev.

To je bio slučaj i godinu ranije, kada je Lutrija Hayatu dodijelila identičan posao.

Vrijednost ugovora

Vrijednost ugovora zaključenog 17. kolovoza 2021. iznosila je 38.988 maraka, što je za samo dvije marke manje od ukupne procijenjene vrijednosti nabavke. Ovaj put procedura javne nabavke provedena je konkurentskim zahtjevom. Hayat, ipak, nije imao konkurenciju, jer je predmet nabavke također bio „Oglašavanje u programu televizije Hayat“.

Lutrija BiH

Na isti način i istim postupkom (konkurentski zahtjev) ova medijska kuća je identičan posao dobivala i ranijih godina, počevši od 2016. kada je za identičnu javnu nabavku potpisan ugovor „težak“ 48 944,70 konvertibilnih maraka.

Izdvajanje Lutrije BiH za medije, putem javnih nabavki, ipak je dobilo na intenzitetu u prethodne dvije godine, bar kada su u pitanju spomenuti mediji. Budući da je i u tekućoj godini planom nabavki preko pola milijuna maraka namijenjeno oglašavanju u medijima, sigurno je da neke TV kuće i radio - stanice imaju dovoljno razloga da računaju na siguran dobitak u “igrama na sreću” sustavom javnih nabavki Lutrije BiH.

Lutrija BiH