'LEGALNA' DRŽAVA Bosna i Hercegovina kupuje Microsoft licenci za 25 milijuna maraka

'LEGALNA' DRŽAVA Bosna i Hercegovina kupuje Microsoft licenci za 25 milijuna maraka

BiH će u naredne tri godine potrošiti 24,9 milijuna maraka za iznajmljivanje Microsoft licenci za potrebe zajedničkih institucija.

Ponuđači koji planiraju dostavljati ponude na natječaj Ministarstva komunikacija i transporta BiH trebaju imati status Microsoft LSP-Licensing Solution Providers, da imaju ovlaštenje da mogu zaključivati Enterprise ugovore, da su ovlašteni partner za Microsoft podršku ali i da posjeduju Service desk za prijavu i evidenciju nepravilnosti koji je u funkciji 24 sata tjedno.

Ponuđači trebaju imati i uspješno iskustvo u realizaciji najmanje dva ugovora u godišnjoj vrijednosti od minimalno tri milijuna maraka bez PDV-a koji je za predmet imao nabavku Microsoft licenci putem Enterprise ili Enterprise Subscription ugovora u posljednje dvije godine te da imaju na raspolaganju stručno osoblje s brojnim Microsoft certifikatima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude, a rok za dostavljanje ponuda 13. lipnja.

Izabrani dobavljač izgubio status partnera „Microsofta“

Prethodni trogodišnji ugovor o iznamljivanju Microsoft licenci vrijedan 24,6 milijuna maraka s PDV-om, Ministarstvo je potpisalo 2019. godine s grupom tvrtki „Lanaco“, „Teamwork“ i „SYS Company“.

Zanimljivo je da je jedan od članova ovog konzorcija izgubio status lokalnog partnera tvrtke „Microsoft“ zbog čega je ugovor bio doveden u pitanje. Ipak, problem je riješen nakon što se taj član dobrovoljno povukao iz konzorcija.

Shodno standardnoj praksi, svi dobavljači licence isporučuju na osnovu partnerskog ugovora s tvrtkom ’Microsoft’ koja je potpisnik Enterprise Subscription Agreement (ESA) i podliježu godišnjoj internoj reviziji ispunjavanja uvjeta za lokalnog partnera.

„Nakon provedene godišnje interne revizije, tvrtka ’Microsoft’ utvrdila je da jedan član konzorcija ne ispunjava uvjete za ’lokalnog partnera’, te nije odobren amandman na ESA ugovor. Zbog toga konzorcij dobavljača, s kojim je Ministarstvo potpisalo ugovor, nije mogao pribaviti odgovarajuću garanciju za uredno izvršenje ugovora, za šta je dostavljen dokaz o nemogućnosti pribavljanja bankarske garancije“, navedeno je u revizorskom izvješću Ministarstva transporta za 2020. godinu.

Revizori su naveli i da je konzorcij dostavio ostale dokaze o ispunjavanju tehničke i profesionalne sposobnosti, nakon dobrovoljnog povlačenja iz konzorcija člana koji nije ispunjavao uvjete za produženje statusa lokalnog partnera. Međutim, nije navedeno koji član nije ispunjavao uvjete.

„U aneksu ugovora, potpisanom u prosincu 2020. godine, preostali članovi konzorcija (nositelj konzorcija i još jedan član) su se obavezali da će izvršiti sve obaveze koje su preuzete aneksom“, navedeno je u revizorskom izvješću.