Krišto: Dvoentitetska podjela je "povijesna nepravda koja mora biti ispravljena".

Krišto: Dvoentitetska podjela je "povijesna nepravda koja mora biti ispravljena".
Ona je rekla HDZ BiH ima jasan stav o budućem uređenju BiH, a to je apsolutna jednakopravnost sva tri naroda koji žive na ovim prostorima.

"Da li će BiH biti uređena na bazi teritorijalnih jedinica ili regija i koliko će ih biti to će zavisti i od političkih stranaka, odnosno predstavnika druga dva konstitutivna naroda, jer hrvatske političke stranke ne mogu same donijeti odluku o ustavnim promjenama i budućem uređenju BiH zato što mora postojati dogovor i konsenzus na principima apsolutne ravnopravnosti", rekla je Krišto.

Ona je istakla da HDZ BiH neće odstupiti od svojih principa koji su ujedno i programski zadaci i ciljevi stranke.

"BiH sa dva entiteta, u kojima žive tri naroda je nefunkcionalna i neodrživa, a dvoentitetska podjela je glavna kočnica i prepreka njenim europskim integracijama, ekonomskom razvoju i prosperitetu", rekla je Krišto za lokalni radio u Livnu.