Krijumčar ljudi lociran u BiH, izrečeno mu protjerivanje iz naše države

Krijumčar ljudi lociran u BiH, izrečeno mu protjerivanje iz naše države
SPS

Inspektori Službe za poslove sa strancima (SPS) u suradnji sa Obavještajno sigurnosnom agencijom duže vremensko razdoblje poduzimaju mjere i radnje na pronalasku osobe za koju se raspolaže informacijama da je uključena u kriminalne aktivnosti u vezi sa međunarodnim krijumčarenjem ljudi. 

S tim u vezi, dana 25.8.2021. godine, na području Sarajevske županije, lokalitet općine Ilidža, od strane inspektora za strance, izvršeno je lociranje i lišenje slobode kretanja jedne osobe, državljanin Iraka inicijala M.A.

Prema državljaninu Iraka, Služba za poslove sa strancima, je poduzela mjere iz svoje nadležnosti, te istom izrekla mjeru protjerivanja sa teritorije BiH. Osoba je stavljena pod nadzor u Imigracijski centar, te će biti udaljena sa teritorije BiH kada se steknu svi neophodni uvjeti. 

Služba će i u narednom razdoblju u suradnji sa drugim nadležnim sigurnosnim organima, poduzimati ovakve i slične aktivnosti koje imaju za prioritetni cilj otkrivanje i sprječavanje neregularnih migracija, te samim tim, davanje doprinosa zaštiti ukupne sigurnosti građana na području BiH, priopćeno je iz Ureda za informiranje SPS.