KREŠEVO Otvorili hotel, sada žele graditi i fotonaponsku elektranu

Solari
Ilustracija/Hercegovina.info

Firma "Adriale Living" d.o.o. Kreševo, koja je prošle godine otvorila hotel u tom gradu, podnijela je samoinicijativnu ponudu za izgradnju fotonaponske elektrane (FNE) na lokalitetu Kamenik u toj općini.

"Na osnovu toga Ministarstvo gospodarstva Srednjobosanske županije objavilo je javni poziv za dodjelu koncesije za izgradnju, uređenje, opremanje, korištenje i održavanje fotonaponske elektrane FNE snage 2 x 650 KW na spomenutom lokalitetu", piše Akta.ba.

Koncesija se dodjeljuje za period do 30 godina, od dana potpisivanja ugovora o koncesiji.

Kako se navodi u pozivu, koncesionar se obvezuje da će projektirati i izgraditi fotonaponsku elektranu koja će koristiti u skladu sa odredbama važećih propisa kojima je regulirana oblast korištenja OIE i da će riješiti imovinskopravne odnose prije ulaska u posjed, pribaviti propisane dozvole i suglasnosti u skladu sa važećim propisima. Koncesija se dodjeljuje uz naknadu za koncesiju najmanje 1,5 posto ukupne vrijednosti proizvedene električne energije obračunate na osnovu trenutno važeće otkupne cijene za obnovljive izvore energije (OIE).

Također, koncesionar se obvezuje da će se prilikom projektiranja, građenja i eksploatacije FNE pridržavati svih zakonskih propisa i standarda kojima je regulirana oblast korištenja OIE, prostornog uređenja i građenja, korištenja zemljišta, vodoprivrede, šumarstva, zaštite okoliša i zaštite na radu.

Vlasnik tvrtke je Darko Kujundžić.