Kredite za stambeno zbrinjavanje dobila 943 branitelja | Hercegovina.Info

Kredite za stambeno zbrinjavanje dobila 943 branitelja

Kredite za stambeno zbrinjavanje dobila 943 branitelja

Aplikanti iz braniteljskih kategorija, njih 800, dobili su pravnu pomoć vrijednu 1.210.000 KM posredstvom odgovarajuće fondacije, a putem Fondacije za pomoć u stambenom zbrinjavanju 3.375.702 KM je plasirano za kredite 943 branitelja i članove njihovih obitelji te jednokratna bespovratna pomoć za 464 obitelji, javlja Fena.

Ovo je dio od mnoštva podataka koje je nedavno prezentirao federalni ministar za pitanja branitelja i invalida obrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević, govoreći, osim o mnogim drugim učincima Ministarstva, o pomoći braniteljima putem fondacija i transfera tijekom realizacije programskih zadataka u razdoblju 2015.-2019. godina.

U tom segmentu realizacije je naveo i pomoć u radu boračkih udruženja od 1.800.000 KM, potom izdvajanje 100.000 KM godišnje za sportske igre ratnih vojnih invalida, te 1.450.000 KM za obilježavanje značajnih datuma iz ratne prošlosti, kao i 700.000 KM za spomen-obilježja.

U poglavlju ‘Aktivnosti Ministarstva – pomoć braniteljima povratnicima’, Bukvarević je kazao kako su u navedenom razdoblju ustanovljeni uredi za podršku povratnicima u Srebrenici, Zvorniku, Foči, Modriči, Kotor-Varoši i Prijedoru, kao i da su javni pozivi koji se raspisuju za tekuće transfere otvoreni za sve braniteljske kategorije bez obzira na mjesto njihovog prebivališta, odnosno i za teritorij Republike Srpske.

Među ciljevima za naredno razdoblje je naveo da u oblasti braniteljsko-invalidske zaštite treba osigurati dostignuti obujam prava, sredstava i pravičan status braniteljske populacije u skladu s njenim potrebama i realnim mogućnostima društva kroz pravičnu kategorizaciju i materijalno osiguranje obitelji poginulih branitelja, ratnih vojnih invalida, dobitnika najvećih ratnih priznanja i razvojačenih branitelja BiH te kontinuirane aktivnosti na poboljšanju statusa braniteljskih kategorija.

Sumirajući rezultate programskih zadataka resornog ministarstva za razdoblje 2015.-2019. godina, Bukvarević je na prvom mjestu istaknuo usvajanje Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, za čiju je primjenu osigurano u federalnom proračunu dodatnih 50 milijuna KM godišnje.

Također je naveo objavu registra pripadnika Oružanih snaga, kao i da je 1.200 obitelji poginulih vraćeno u pravo na mirovine, za što je izdvojeno dodatnih 5,3 milijuna KM.

Bukvarević podsjeća da je isplata svih naknada braniteljskim kategorijama, koje prima 94.000 korisnika, redovita, za što se u proračunu planira 300 milijuna KM godišnje.

Za 11.800 korisnika je vraćen isplatni koeficijent za mirovine po Zakonu o prijevremenom umirovljenju, što iziskuje dodatnih 21 milijun KM tijekom godine.

“Programsko opredjeljenje Ministarstva, predviđeno i Reformskom agendom Federalne vlade, jeste da se dostignuta razina pojedinačnih prava i sredstava koja se izdvajaju iz federalnog proračuna za braniteljske kategorije neće umanjivati. U proračunu FBiH i planovima MIO, Federalnom zavodu za zapošljavanje, za 2020. godinu planirano je značajno povećanje izdvajanja sredstava – dodatnih oko 80 milijuna KM za braniteljsko-invalidsku zaštitu”, kazao je Bukvarević.

Takav rezultat, po njegovim daljnjim navodima, postignut je zahvaljujući opredjeljenju resornog ministarstva, Vlade FBiH i Parlamenta FBiH da su ove kategorije građana Bosne i Hercegovine od posebnog društvenog značaja, kao i u županijskoj suradnji s predstavnicima braniteljskih saveza, udruga i udruženja.

U razdoblju 2015.-2019. godina, više od 1,6 milijardi KM je doznačeno na račune pripadnika braniteljskih kategorija; bez kašnjenja su isplaćivane naknade za ratne vojne invalide i obitelji poginulih branitelja (85.000 korisnika), kao i za 4.900 dobitnika najvećih ratnih priznanja.

Osim toga, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike za sufinanciranje braniteljskih mirovina izdvaja 55 milijuna godišnje, a općine dodatno 20 milijuna za braniteljsko-invalidsku zaštitu, naveo je, između ostalog, federalni ministar za pitanja branitelja i invalida obrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević.