Kopiranjem udžbenika nesvjesno se stvaraju budući kriminalci

...po 70, 80 knjiga", kazao je za Agenciju Fena Ajdin Šahinpašić, koji je od 1. siječnja ove godine preuzeo direktorsku funkciju sarajevske knjižarsko-izdavačke kuće TDK Šahinpašić, piše Fena.

Iako je u BiH za dvije trećina smanjena produkcija knjiga, izdavači u našoj zemlji nastoje biti kompetativni na tržištu primjenjuju sve ono što je prisutno u svijetu. „U smislu izbora naslova sve što je prisutno u regionalnom i svjetskom izdavaštvu dostupno je i u BiH. Naime, svi nastojimo uzeti što bolje knjige da bismo ih plasirali na tržište koristeći trenutak globalnog marketinga, koji je od neprocjenjivog značaja“, kaže Šahinpašić. S druge strane, autorska prava u BiH, ističe, poštuju izdavači, ali ih manje-više poštuje publika pogotovo u segmentu udžbenika. Najočitija kršenja autorskih prava događaju se teritorijalno. U BiH, Srbiji i Hrvatskoj imaju tri različita izdavača jednog naslova. „Ako su teritorijalno potpisani ugovori da su ograničeni, konkretno da smiju prodavati samo u državi u kojoj su objavili knjigu, onda bi to podrazumijevalo da je zabranjeno prodavati ta izdanja u drugim zemljama, što u BiH nije slučaj“, rekao je. Odgovarajući na upit Fene kako se boriti s nekontroliranom proizvodnjom udžbeničke i druge literature naglašava da je proizvodnja od izdavača regulirana na način da se potpisuje autorski ugovor s autorima i tako se ograničava nekontrolirana proizvodnja literature.

„Međutim, imamo veliki problem fotokopiranja i nelegalnog tiskanja udžbenika. Država uistinu poduzima određene korake, mada su oni još slabi. Zato trebamo utjecati na svijest građana koji su direktni konzumenti“, istakao je direktor TDK Šahinpašić. Ova knjižara u Sarajevu, kako kaže, na svijest učenika i studenata trenutno utječe time što ostvaruje sve veću suradnju s nastavnicima i profesorima, odnosno razvija suradnju s institucijama koje štite autorska prava i poštivanje zakona o autorskim pravima. „Nastavnici i profesori su medijatori između korisnika i izdavača zbog čega je važno prvo njima podići svijest o tome. Koliko god bila teška situacija, ako škola dozvoljava i potiče na korištenje nelegalno tiskanih udžbenika onda je naša bitka izgubljena. Iz tog razloga šaljemo dopise školama da bismo probudili svijest nastavnog osoblja i direktora da oni roditeljima ukažu koliko je bitno da dijete ima originalan udžbenik“, navodi.

U suprotnosti, dodaje, radi se o kaznenom djelu, odnosno „nesvjesno se stvaraju budući kriminalci, jer ako tako lako krše zakon kopirajući udžbenik, sutra neće imati tu prepreku da bude nešto drugo.“ Evidentno je da je to jedan od uzroka pada prodaje udžbeničke, ali i druge literature. „Od momenta uvođenja udžbenika na tržište u narednoj godini ta prodaja je već 30 posto manja. Tu ne gube samo izdavači, nego i država gubi od toga, s obzirom na to da nema PDV-a“, kazao je Šahinpašić. Za razliku od toga, potvrđuje da se rijetko dogodi da neki apsolutni hit privuče nelegalni tisak. Osim aktualnih problema u bh. izdavaštvu, kao pozitivni segment istakao je prevoditeljstvo, u kojem za dosadašnje potrebe nema nedostatka prevoditelja posebno engleskog jezika. „Iz godine u godinu prevoditelja u BiH ima sve više. U odnosu na 2000. godinu danas je situacija neusporedivo bolja, jer imamo daleko veći broj prevoditelja na tržištu, koji su prije desetak godina uglavnom bili zaposleni u nekim stranim institucijama“, rekao je u razgovoru za Fenu Ajdin Šahinpašić, direktor TDK Šahinpašić.