KOMESARI MUP-OVA FBIH U MOSTARU Povećan kriminal i kršenje javnog reda i mira

KOMESARI MUP-OVA FBIH U MOSTARU Povećan kriminal i kršenje javnog reda i mira
FUP

U Mostaru je 25. i 26.1.2021. godine, održan redovni sastanak Koordinacije Direktora Federalne uprave policije i Policijskih komesara/direktora Uprava policija županijskih ministarstava unutarnjih poslova u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Sastanku je prvog dana prisustvovao ministar unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije Slađan Bevanda koji je srdačno pozdravio prisutne i poželio dobrodošlicu, te se zahvalio direktoru FUP-e, Ensadu Korman i komesarima/direktorima Uprava policija županijskog ministarstva unutarnjih poslova, ističući da apsolutno podržava operativni i profesionalni rad policijskih organa u Federaciji BiH.

"Policijski posao pored toga što je častan i težak, jako je značajan jer je sektor sigurnosti zaslužan i odgovoran za dobro stanje sigurnosti u državi. Svjesni smo da se konstantno susrećemo se novim i različitim sigurnosnim izazovima, ali smo do sada uvijek uspješno odgovarali istima, te se nadam da će i u buduće tako ostati, postižući uspješne rezultate", istaknuo je ministar Bevanda.

U nastavku sastanka, a u skladu sa utvrđenim dnevnim redom, razmatrano je stanje sigurnosti na području Federacije BiH za 2020. godinu, kao i dostignuti nivo rada policije u svim segmentima rada u Federaciji BiH, sa akcentom na migrantsku krizu u Bosni i Hercegovini, rad policije u Federaciji BiH i druga aktualna pitanja u vezi sa radom i djelovanjem policijskih struktura u Federaciji BiH. 

Posmatrajući sveukupno stanje sigurnosti na području Federacije Bosne i Hercegovine, a prema statističkim podacima Uprava policija županijskih ministarstva unutarnjih poslova kao i podacima Federalne uprave policije (FUP) koji su prezentirani po segmentima za izvještajni period siječanj - prosinac 2020. godine, a u odnosu na isti period 2019. godine, karakterizira povećanje broja izvršenih krivičnih djela za 349 ili za 2,19%, broja registriranih prekršaja iz oblasti javnog reda i mira za 14.679 ili za 95,49% više i broja napada na ovlaštene službene osobe za 12 ili za 15,58%, dok je smanjen broj prometnih nesreća za 3.828 ili za 15,82%.

Na osnovu iznesenih parametara evidentno je povećanje prekršaja po javnom redu i miru u 2020. godini koje je za 95,49 % više u odnosu na 2019. godinu, a rezultat povećanog broja izdatih prekršajnih naloga je nepoštivanje naredbi i mjera donesenih od strane nadležnih kriznih stožera, po raznim segmentima navedenih naredbi.

"Moramo se složiti da je davanje ovakve ocjene stanja sigurnosti odraz prvenstveno statističkih podataka sa aspekta kriminaliteta prikupljenih sa područja cijele Federacije BiH, međutim ukoliko upitamo našeg građanina da se u Bihaću ili u Blažuju, ili u Tuzli osjećaju sigurno, pored desetaka, stotina ili tisuća migranata, mislim da ne bi dao odgovor identičan našem zaključku. Građani naše države žele biti zaštićeni od opasnosti, od ugrožavanja, od povređivanja njegove ličnosti, prava, imovine i zdravlja.

Međutim mi kao policijski službenici, nažalost to ne možemo sami osigurati građanima ove zemlje, bez uključivanja svih državnih institucija koje moraju svojom kolektivnom snagom i cjelokupnim aparatom, koji itekako postoji, i u preventivnom i u represivnom obliku, da ostvare cilj, a to je trenutno rješavanje migrantske krize", istaknuo je zamjenik direktora Federalne uprave policije Ensad Korman.

Nakon diskusija i izvršenih analiza po svim pitanjima iz domena rada, doneseni su i određeni zaključci, i to:

1. Kada je riječ o stanju sigurnosti na području Federacije BiH, a koja se definira kroz iskazane statističke parametre za određene oblasti iz informacije o stanju sigurnosti, sačinjene na osnovu podataka Federalne uprave policije i Uprava policija županijskih ministarstava unutarnjih poslova, stanje sigurnosti u Federaciji BiH za 2020. godinu može se definirati kao zadovoljavajuće, s tim da je migrantska kriza i dalje jedna od neizostavnih prioriteta sigurnosnih agencija i drugih nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini.

2. Što se tiče migrantske krize na području Federacije BiH, evidentno je da navedena problematika ne jenjava što znatno utiče na sigurnosnu situaciju posebno na područjima Unsko-sanske i Sarajevske županije, i za trenutno rješavanje navedene krize neophodno je uključivanje i intenziviranje aktivnosti od strane nadležnih županijskih, entitetskih i državnih institucija koje moraju svojom kolektivnom snagom i cjelokupnim aparatom djelovati, kako u preventivnom tako i u represivnom obliku, jer samo udruženim snagama i kapacitetima možemo postići svrsishodne rezultate u pogledu adekvatnog rješavanja ovog problema. 

Poseban akcent stavljen je na pitanja problematike poroznosti istočne državne granice, kao i potrebe zakonskog definiranja slobodnog kretanja migranata na području Bosne i Hercegovine.

Također, rukovoditelji policijskih organa u Federaciji BiH podržavaju napor i namjeru Komisije za sigurnost Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, koji su 14. siječnja ove godine zasjedali i donijeli zaključke koji se tiču rješavanja migrantske problematike, u cilju predlaganja i usvajanja istih od strane Predstavničkog Doma Paralmenta Federacije BiH.

3. Kada je u pitanju inicijativa vezana za izmjenu i dopunu Zakona o namještenicima u organima državne službe u FBiH u pogledu rješavanja statusa velikog broja policijskih službenika sa utvrđenom promijenjenom radnom sposobnošću nakon utvrđene invalidnosti druge kategorije, ispred Federalne uprave policije i Uprava policija županijskih MUP-ova formirat će se radna grupa čiji članovi će biti službenici pravnih službi zaduženi za zakonsku normativu. 

Zadatak ove radne grupe biti će iznalaženje najboljeg rješenja, odnosno sačinjavnje prijedloga na osnovu kojeg će se nastaviti sa aktivnostima na rješavanju statusnih pitanja policijskih službenika sa utvrđenim invaliditetom druge kategorije.

4. Vezano za pokrenutu incijativu, odnosno prijedlog za izmjenu Uredbe o jedinstvenoj uniformi u Federaciji Bosne i Hercegovine, u cilju izmjene izgleda i kvalitete trenutne uniforme, a kako bi se zadovoljili standradi, tehničke i specifične pojedinosti, te klimatski i geografski uvjeti neophodni za adekvatan i efikasan rad policijskih struktura u Federaciji BiH, formirana je Komisija ispred FUP-e i Uprava policija županijskih MUP-ova, koji će u roku od šest mjeseci sačiniti prijedlog Uredbe o jedinstvenoj policijskoj uniformi u Federaciji Bosne i Hercegovine, i Tehničke karakteristike jedinstvene policijske uniforme, kao i druge propise koji definiraju ovu oblast.

5. U konačnici ostaje na snazi raniji zaključak da će se kontinuirano provoditi aktivnosti na inteziviranju i jačnju suradnje Federalne uprave policije i Uprava policija županijskih MUP-ova po svim linijama rada, a posebno, sa sigurnosnog aspekta po prioritenim oblastima, u smislu održavanja sastanaka, razmjene informacija, te provedbe zajedničkih aktivnosti.

Ministarstvo unutarnjih poslova HNŽ je bio domaćin ovog dvodnevnog sastanka, navedeno je u iscrpnom priopćenju iz Ureda za informiranje FUP-e.