Kolika je cijena veće proizvodnje energije u hidroelektranama?

Hidroelektrane na Neretvi iz sastava sarajevske Elektroprivrede BiH jučer su prebacile pola ovogodišnjeg plana proizvodnje električne energije

Zahvaljujući povoljnoj hidrološkoj situaciji i pogonskoj spremnosti, hidroelektrane Jablanica, Grabovica i Salakovac iz sastava ovog poduzeća, prebacile su pola ovogodišnjeg plana proizvodnje električne energije. Za 100 dana proizvedeno je 751,48 GWh električne energije, 52% godišnjeg plana proizvodnje priopćila je Elektroprivreda BiH.

I hidroelektrane koje posluju u sastavu Elektroprivrede HZ HB, koje se također nalaze u slivu rijeke Neretve, premašile su planiranu proizvodnju električne energije, no u manjem obujmu. Naime, kako je Poslovni portal doznao iz Elektroprivrede HZ HB, hidroelektrane Rama i Mostar u kritičnim su trenucima vodostaja prekidale proizvodnju kako bi spriječile ili umanjile posljedice poplava nizodno od HE Mostar.

Za razliku od Elektroprivrede HZ HB, Elektroprivreda RS sa svojim hidroelektranama u slivu druge hercegovačke rijeke, Trebišnjice, nije prekidala proizvodnju. Također je proizvela više električne energije od plana, ali i izravno prouzročila velike materijalne štete zbog poplava nastalih u Popovu polju i Hutovu Blatu.