JEDNOGLASNO Tomislavgradu i Livnu znatno više sredstava od Buškog jezera

Buško jezero
Andrija Vrdoljak

Danas je Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, na svojoj 25. redovnoj  sjednici, na inicijativu zastupnika Hrvatskog nacionalnog pomaka (HNP) gosp. Petra Galića i gosp. Ante Bakovića – Šišina, jednoglasno donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda poduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacijskih objekata. Pojednostavljeno, radi se o hidroakumulaciji Buško jezero.

"Ovim zakonom općina Tomislavgrad i grad Livno umjesto dosadašnjih prosječnih 3.600 000,00 KM, za jednu godinu, ubuduće bi dobivale minimalno 8.400 000,00 KM (odnosno 1500 KM po hektaru potopljene površine). Politički put ove inicijative za izmjenu Zakona koja je i službeno u Parlamentu nazvana „Inicijativa zastupnika Petra Galića i Ante Bakovića „,bio je sve osim lagan", ističu iz HNP-a.

 "Na samom početku ova Inicijativa bila je ismijavana, kao da će „prije deva kroz iglene uši, nego će ovaj zakon zaživjeti“, jer je praksa političkog djelovanja u Parlamentu bila da su najčešće prolazili samo usuglašeni Zakoni najveće Bošnjačke i Hrvatske političke stranke. Korak po korak, pomak po pomak, polagano ali ustrajno otvorena je javna rasprava poslije koje je ovaj Prijedlog zakona dobio političku podršku Općinskog vijeća Tomislavgrad, Gradskog  vijeća Livno i Skupštine Hercegbosanske županije", navodi se.

"Razgovaralo se i pregovaralo sa svim opozicijskim strankama u Parlamentu Federacije,  odnosno njihovim zastupnicima, kao i predstavnicima SDA i HDZ- a BiH. To je rezultiralo jednoglasnim prihvaćanjem ovog Zakona koji će u milijunima KM povećati proračune općine Tomislavgrad i grada Livna na zadovoljstvo svih korisnika, jer će biti više sredstava  za naše ceste, škole, vrtiće, bolnice, branitelje, socijalu, poticaj i nadoknade za poljoprivredu i gospodarstvo", ističu.

"Prihvaćanje  ovog Zakona smatramo velikim političkim uspjehom, ne samo Petra Galića i Ante Bakovića koji su za to najzaslužniji, nego i  svih onih  koji su istom Zakonu dali političku i glasačku podršku. Izmjena ovoga Zakona, za  opće je dobro Tomislavgrada, Livna i cijele  HBŽ i  još je  jedan  dokaz kako na izbore uvijek treba izići i glasovati, za ovakve  mlade i energične ljude koji su svojim znanjem i upornošću  spremni i sposobni učiniti jedan veliki pomak: za naša mjesta, naše gradove i naše županije", dodaje se.

"Poslije ove jednoglasne podrške u Zastupničkom domu, sigurni smo u istu takvu podršku u Domu naroda Parlamenta F BiH, čime bi ova zakonska priča, satkana od ljubavi prema svom gradu i županiji,  bili završena", zaključuju u prioćenju iz Hrvatskog nacionalnog pomaka.