Javni dug BiH oko 11,8 milijardi KM

Javni dug BiH oko 11,8 milijardi KM

Javna zaduženost Bosne i Hercegovine 30. lipnja ove godine iznosila je oko 11,8 milijardi KM, od čega je vanjski dug oko 8,3 milijarde KM lli 70,56 posto, dok je unutarnji dug oko 3,5 milijarde KM ili 29,4 posto od ukupne javne zaduženosti.

Javni dug se povećao za 447,78 milijune KM u odnosu na kraj 2017. godine ili 3,94 posto, s tim da se vanjski dug povećao za 475 milijuna KM ili 6,05 posto, dok se unutarnji smanjio za 27,22 milijuna KM ili 0,78 posto.

U ukupnom stanju javne zaduženosti, Federacija BiH sudjeluje s 50,2 posto, Republika Srpska s 48,7 posto, Institucije BiH s 0,64 posto i Brčko Distrikt 0,38 posto. Sudjelovanje javnog duga BiH u bruto društvenom proizvodu (BDP) iznosi 34,92 posto.

Više od polovine zaduženosti po osnovu novih kredita, i to 56,57 posto odnosi se na kredite usmjerene za realizaciju infrastrukturnih projekata, 29,61 posto na kredite namijenjene javnom sektoru, dok je 13,82 posto novih kreditnih sredstava angažirano za privredne djelatnosti.

Servis vanjskog duga u prvoj polovini 2018. godine iznosio je 451,12 milijuna KM, od čega se na glavnicu odnosi 388,95 milijuna KM, a na kamatu 62,17 milijuna KM.