JAVNA RASPRAVA O BUDUĆEM IZGLEDU HNŽ Zabrinutost javnosti oko izrade dopuna Prostornog plana ove županije

Javna raspava HNŽ

Županija Hercegovačko-neretvanska organizira javni uvid u Nacrt dopune Prostornog plana do 4. travnja. a sama javna rasprava  bit će održana 4. 4. 2024 u Skupštini HNŽ sa početkom u 10 sati.

Grupa građana okupljenih oko inicijative ”Zaustavimo nezakonite izmjene Prostornog plana u Mostaru” pozivaju na javnu raspravu, te iskazuju zabronutost zbog anarhije oko dodjeljivanja koncesija u HNŽ.

U svom priopćenju pišu:

"Solarna i energija vjetra je dobra, ali na legalan i transparentan način. Energija iz obnovljivih izvora je čista, ne zagađuje okoliš i ne doprinosi klimatskim promjenama. Može nam pomoći da postanemo energetski nezavisni. 
Ali, solarne elektrane (SE) i vjetroelektrane (VE) moraju biti postavljene na pravim lokacijama:
Ne na poljoprivrednom zemljištu
Ne u blizini naselja
Ne na zaštićenim prirodnim područjima

Zakon na kraju jedino dozvoljava da se SE i VE mogu graditi na građevinskom zemljištu, u trećoj agrozoni, što je zapravo goli krš, neplodno zemljište bez raslinja.
Ukoliko se gradi na poljoprivrednom zemljištu, Zakon u tom slučaju nalaže skidanje plodnog zemljišta kako bi se dobilo građevinsko zemljište, što je trajna degradacija zemljišta.
Gradnja SE zahtijeva značajne površine zemljišta - za 1MW je potrebno 30 dunuma", upozoravaju iz grupe građana.

HNŽ će legallizirati sve prostorne planove jedinica lokalne samouprave

 
"Skupština HNŽ planira izraditi dopune Prostornog plana županije. Primarna svrha je postići usklađenosti između županijskog prostornog plana i postojećih prostorno-planskih dokumenata jedinica lokalne samouprave (JLS), specifično u pogledu lokacija za objekte obnovljivih izvora energije poput solarnih i vjetroelektrana.
Međutim, postoje nejasnoće i potencijalni problemi u ovom procesu na koje želimo upozoriti javnost. 

Trenutno ne postoje planovi HNŽ niti Federacije Bosne i Hercegovine koji bi predvidjeli lokacije za solarne i vjetroelektrane na području HNŽ.

Samo Prostorno-planski dokumenti nekih JLS i Grada Mostara predviđaju lokacije za solarne i vjetroelektrane, a u dosadašnjem Prostornom planu HNŽ i FBiH te lokacije ne postoje. S tim u vezi, trenutni planovi JLS nisu pravno valjani zbog neusklađenosti sa nadređenim prostornim planom.
Je li uopće bilo u skladu sa zakonskim regulativama izraditi prostorno-planske dokumente JLS koji se bave objektima obnovljivih izvora energije, u situaciji gdje nadređeni županijski i federalni prostorno-planski dokumenti nisu sadržali takve lokacije?

Pitanja za Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja HNŽ

Kako Ministarstvo HNŽ planira riješiti nemogućnost usklađivanja sa Prostornim planom Federacije BiH (FBiH)?
Je li Prostorni plan HNŽ nevažeći ukoliko nije usklađen sa Prostornim planom FBiH?
Da li su na osnovu nemogućnosti usklađivanja županijskog i federalnog Prostornog plana automatski i Prostorni planovi JLS i Grada Mostara u HNŽ nevažeći?

Da li su sve do sada izdane koncesije za gradnju solarnih i vjetro elektrana u HNŽ pravno ništavne ako su izdane na osnovu Prostornih planova JLS koji nisu nikada usklađeni sa Prostornim planom HNŽ i FBiH i čiji Prijedlog izrade prostornih planova nikada nisu dobili odobrenje nadležnog ministarstva HNŽ?

Imajući u vidu potencijalno značajno uključivanje planova JLS, postoji li mogućnost da se ovakvim dopunama, zapravo, vrši nezakonito prilagođavanje županijskog prostornog plana već postojećim planovima niže razine? 

Da li bi takav postupak predstavljao zaobilaženje procedure propisane za izradu kompletnih županijskih prostorno-planskih dokumenata koji bi bili u skladu sa nadređenim prostornim planovima?
Iako se planira izrada dopuna, postoje sumnje da se zapravo radi o izradi potpuno novog županijskog plana, a ne o izmjenama i dopunama postojećeg što bi potencijalno moglo biti u suprotnosti sa Uredbom Vlade Federacije BiH o jedinstvenoj metodologiji izrade prostorno planskih dokumenata?

Transparentan proces donošenja odluka

Hoće li svi prispjeli prijedlozi podneseni tijekom javne rasprave, uključujući i one koji sadrže kompletne planove JLS, biti dostupni na uvid javnosti i svim sudionicima u procesu? 
Hoće li biti predmet rasprave na javnoj raspravi?
Hoće li se samo Nacrt dopune Plana razmatrati na javnoj raspravi, a prijedlozi JLS kasnije zasebno razmatrati od strane nositelja izrade plana bez uvida znanja i učešća svih zainteresiranih strana u postupku izrade Dopuna Prostornog plana HNŽ? 
U slučaju da budu prihvaćeni od strane nositelja izrade plana, da li će biti sastavni dio Prijedloga dopune Prostornog plana Županije?


Briga o životnoj sredini

Ovakav neselektivni pristup bez stručnih analiza i studija može dovesti do neodrživog plana, negativnih utjecaja na životnu sredinu i nesagledivih šteta prirodi, životnoj okolini i biodiverzitetu.
Konačno, Nacrt dopune trenutno ima malo lokacija, ali Skupština HNŽ planira javnu raspravu tijekom koje će JLS moći uključiti svoje planove, što će značajno povećati broj lokacija za objekte obnovljivih izvora energije.
S obzirom na Uredbu Vlade Federacije BiH o jedinstvenoj metodologiji izrade prostorno-planskih dokumenata, postavlja se pitanje: 
Je li nositelj izrade dopuna i komisija HNŽ ovlaštena da, bez prethodne stručne analize i studija, na tako neselektivni način uključi više od stotinu potpuno novih lokacija za izgradnju solarnih i vjetroelektrana?

Grad Mostar sve radio na svoju ruku


Kao primjer potencijalne nezakonitosti i pokazatelj kako su izrađivani pojedini prostorni planovi koji se neselektivno uvrštavaju u dopune županijskog plana:
Karta upotrebne vrijednosti zemljišta na području HNŽ usvojena je 2012. godine.
Odluka Vlade HNŽ  broj: 01- 1-02-1782/12 od 09.10.2012. godine propisuje da se Karta upotrebne vrijednosti zemljišta na području HNŽ koristi kao temelj za utvrđivanje namjene zemljišta prilikom izrade Prostornih planova.

Grad Mostar nije poštivao ovu odluku i prilikom izrade svojih planova 2012. i 2022. godine, planirao  je izgradnju SE i VE na poljoprivrednom zemljištu.

Podsjećamo, za 1 MW solarnne elektrane treba 30 duluma, 30.000 metara kvadratnih, odnosno četiri nogometna igrališa.

U gradu Mostaru je do sada nepovratno uništeno više tisuća dunuma plodnog i šumskog zemljišta, a ovo je tek početak. Zakon, u tom slučaju, nalaže skidanje plodnog sloja kako bi se dobilo građevinsko zemljište, što predstavlja trajnu degradaciju zemljišta.

Gradnja solarnih elektrana na poljoprivrednom zemljištu bez obzira na vlasništvo je zabranjena. Zna se da se državnom imovinom ne može raspolagati. Danas je jedino legalno graditi bez ikakve smetnje na privatnom zemljištu treće agrozоnе, a to su kamenjari bez vegetacije. To su upravo ona naša brda daleko od kuća, kojih imamo u izobilju.

Ne, oni žele graditi blizu naselja sa izgrađenom infrastrukturom. Takvo otimanje javnog dobra je najprofitabilnije.

Vlada HNŽ ne prestaje s davanjem koncesija Mostaru i drugim općinama u ovoj županiji. 
Zelena energija “guta” hercegovačko zelenilo, šume, livade i poljoprivredno zemljište. To je gorivo za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.

 
Ovakvo masovno uništenje zemljišta se nije dogodilo od plavljenja umjetnim jezerima. 
Mora li baš tako? Jesu li to razvojni planovi Grada Mostara?
Ministarstvo građenja i prostornog uređenja, kao nositelj izrade dopuna Prostornog plana HNŽ, na nedopustiv način krši sve zakone pokušavajući preko noći napraviti prostorni plan ove županije. 
To žele učiniti jednostavnim priznanjem prostornih planova JLS-a. 
Umjesto da županija ispravi nezakonitosti koje su do sada napravile nepopravljive štete, oni ih udvostručuju.

Građani Mostara, vrijeme je da zajednički shvatimo da svjedočimo ogromnom ekocidu koji će uništiti našu životnu okolinu i drastično nam smanjiti kvalitetu života. 
Ekocid će sigurno utjecati na klimu i povećati temperaturu.


Tematska sjednica Gradskog vijeća


Proces izrade dopuna Prostornog plana HNŽ obilježen je nejasnoćama, neregularnostima i potencijalnim pravnim problemima. 
Neophodno je da se sve relevantne institucije uključe u transparentan dijalog sa javnošću i da se osigura da se ovaj proces uskladi sa zakonima i nadređenim prostornim planovima.
Umjesto da se oslanjaju na stručnu studiju Hrvoje Požar, čelnici Mostara su samovoljno dodali nove lokacije za solarne elektrane, čak i dodajući solarnu elektranu na svaku lokaciju namijenjenu vjetroelektranama.
Sjednica Gradskog vijeća (GV) Mostara o obnovljivim izvorima energije (OIE) zakazana je za 15. travnja 2024. godine. Ipak, postoji bojazan da će ova dugo očekivana rasprava izgubiti na aktualnosti. 
Naime, 4. travnja 2024. godine na javnoj raspravi nositelj dopuna prostornog plana HNŽ prihvaća prostorne planove svih općina, uključujući i Grad Mostar. To znači da će se problematika OIE rješavati u okviru dopuna prostornog plana HNŽ, a ne na GV" napisali su građani Pijesaka, Gubavice, Miljkovića, Kozica, Prigrađana, Međina i Planinice.

Nacrt možete vidjeti online (https://skupstina-hnz-k.ba/) ili u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja HNŽ/K (Stjepana Radića br. 3, Mostar) - radnim danom od 9:00 do 11:00 sati.