JABLANICA Općina, HNŽ i FBiH višestruko prekršili zakone u dozvolama

Doljanka i izgradnja
Žurnal.info

Udruženje građana 'Za Doljanku' iz Jablanice upozorilo je u utorak na konferenciji za medije o nizu prekršenih zakona i procedura prilikom izdavanja dozvole za mHE na rijeci Doljanci, te pozvalo nadležne institucije da reagiraju na utvrđene nepravilnosti i kršenja zakona.

Procedure i zakoni prekršeni su od strane institucija na lokalnom, županijskom i federalnom nivou. Najprije, prekršeni su Zakon o principima lokalne samouprave FBiH, Statut Općine Jablanica i Statut MZ Jablanica II - kojima je zagarantirano pravo i obaveza da građani budu konsultirani i odlučuju o donošenju proračuna i plana općine, naročito u dijelu koji se odnosi na područje mjesne zajednice.

"Važnost mišljenja građana u postupku izdavanja okolinske dozvole najbolje pokazuje primjer izgradnje druge planirane mHE na rijeci Doljanci kada zbor građana te mjesne zajednice nije dao pozitivno mišljenje tako da na njoj nisu ni započeti radovi", istaknuo je predsjednik Udruženja građana 'Za Doljanku' Dženan Šašić. Također, Doljanka predstavlja prirodno mrijestilište, a prema Zakonu o slatkovodnom ribarstvu na takvim rijekama zabranjena je izgradnja mini hidroelektrana.

"Kada smo vidjeli da investitor nastavlja gradnju i pušta postrojenje u probni rad, obratili smo se Regulatornoj komisiji za energiju u FBiH kao posljednjoj instanci koja daje dozvolu za rad. Na vrijeme smo ih obavijestili o svim propustima i povredama procedura i pozvali ih da ne izdaju dozvolu za rad kada im se investitor obrati jer postoje dva sudska spora koja se vode, a vezana su za povrede procedura i kršenje zakona", kazala je potpredsjednica Udruženja Naza Spahić.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH reagiralo je tražeći od županijskog ministarstva da im dostave svu dokumentaciju izdanu po pitanja vodne i prethodne vodne suglasnosti. Također, ovo ministarstvo utvrdilo je propuste i povrede procedure te zatražilo preispitivanje prethodne vodne suglasnosti. Sve ostale institucije su odgovornosti skidale sa sebe i prebacivale na druge.

"Ističemo da su u općinskoj službi građenja izdate dvije urbanističke dozvole, jedna u skladu sa okolinskom dozvolom (koja je poništena jer je investitor izvršio izmjene), a druga je izdata na zahtjev investitora što se ni u kom slučaju ne može raditi bez izrade nove studije utjecaja na okoliš, a pogotovo spuštati dio trase cjevovoda direktno u korito rijeke, što je u drugoj urbanističkoj dozvoli učinjeno.

Napominjemo da je prije dva dana istekla Studija utjecaja na okoliš jer vrijedi tri godine, a rješenje je izdato 12.7.2017. godine. Normalna procedura u ovom slučaju bi bila izrada nove studije utjecaja na okoliš, a samim tim i izdavanje nove okolinske dozvole što u ovom slučaju ponovno zahtjeva uključivanje građana. Ni nakon informiranja o nepravilnostima, nismo dobili odgovore Općine Jablanica i nadležne općinske službe", navodi se u priopćenju udruženja 'Za Doljanku'.

Također, pokrenuli su dva sudska procesa - jedan u Sarajevu protiv ministarstva okoliša i turizma FBiH i drugi u Mostaru protiv Ministarstva graditeljstva. "Pozivamo ministarstvo okoliša i turizma FBiH i ministricu Editu Đapo da shodno zaključku Predstavničkog doma Parlamenta FBiH kojim se potpuno zabranjuje gradnja malih hidroelektrana na cijeloj teritoriji FBiH, te u skladu sa informacijama o kršenju procedura i zakona u cjelokupnom procesu dozvola za minihidroelektranu na rijeci Doljanci, preispita okolinsku dozvolu koju je ovo ministarstvo izdalo i ministrica potpisala".

Članovi udruženja su pozvali Regulatornu komisiju za energiju u FBiH da prilikom izdavanja dozvole za rad pored dokaza koje su im priložili u komentarima na nacrt dozvole i dopune koju su napravili, uzmu u obzir i ovaj zaključak koji je obvezujući za sve institucije u FBiH i ne izdaju traženu dozvolu.

"Iako u našoj borbi nismo naišli na podršku institucija, nismo izgubili vjeru u pravnu državu. Nadamo se da će sve institucije koje smo spomenuli, a koje su u cijelom ovom procesu odigrale značajne uloge, prihvatiti činjenicu da je napravljen cijeli niz propusta u izdavanju dokumentacije kao i da nam je na samom početku oduzeto građansko pravo propisano svim međunarodnim propisima i državnim zakonima, pravo na odlučivanje i pravo na zaštitu prirode", zaključeno je u priopćenju udruženja 'Za Doljanku'.